Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bustetrollet Frisør Bøleråsen As
Juridisk navn:  Bustetrollet Frisør Bøleråsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64863000
Bregnefaret 1 Bregnefaret 1 Fax:
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 918058664
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/18/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Regnskapsfører: Fra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.87%
Resultat  
  
-68.32%
Egenkapital  
  
30.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 4.024.000 3.874.000
Resultat: 172.000 543.000
Egenkapital: 568.000 436.000
Regnskap for  Bustetrollet Frisør Bøleråsen As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 4.024.000 3.874.000
Driftskostnader -3.851.000 -3.333.000
Driftsresultat 172.000 542.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000
Resultat før skatt 172.000 543.000
Skattekostnad -40.000 -128.000
Årsresultat 132.000 414.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 445.000 211.000
Sum omløpsmidler 865.000 1.422.000
Sum eiendeler 1.310.000 1.633.000
Sum opptjent egenkapital 546.000 414.000
Sum egenkapital 568.000 436.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 741.000 1.195.000
Sum gjeld og egenkapital 1.309.000 1.633.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.024.000 3.874.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 4.024.000 3.874.000
Varekostnad -293.000 -205.000
Lønninger -2.827.000 -2.431.000
Avskrivning -24.000 -17.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -707.000 -680.000
Driftskostnader -3.851.000 -3.333.000
Driftsresultat 172.000 542.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 132.000 414.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 295.000 61.000
Sum varige driftsmidler 295.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 445.000 211.000
Varebeholdning 167.000 161.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 19.000 44.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 678.000 1.218.000
Sum omløpsmidler 865.000 1.422.000
Sum eiendeler 1.310.000 1.633.000
Sum opptjent egenkapital 546.000 414.000
Sum egenkapital 568.000 436.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000
Leverandørgjeld 41.000 46.000
Betalbar skatt 42.000 126.000
Skyldig offentlige avgifter 284.000 299.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 374.000 724.000
Sum kortsiktig gjeld 741.000 1.195.000
Sum gjeld og egenkapital 1.309.000 1.633.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 124.000 227.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1
Soliditet 43.4 26.7
Resultatgrad 4.3 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 2.7
Total kapitalrentabilitet 13.2 33.2
Signatur
17.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex