Bustetrollet Frisør Langhus As
Juridisk navn:  Bustetrollet Frisør Langhus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Langhusveien 211 Langhusveien 211 Fax:
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 919913819
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/27/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Regnskapsfører: Fra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-23.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -6.000 0
Egenkapital: 16.000 21.000
Regnskap for  Bustetrollet Frisør Langhus As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -6.000 0
Driftsresultat -6.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -6.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -6.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 30.000 30.000
Sum eiendeler 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 0
Sum egenkapital 16.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -6.000 0
Driftskostnader -6.000 0
Driftsresultat -6.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -6.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 30.000 30.000
Sum eiendeler 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 0
Sum egenkapital 16.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 21.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3.3
Likviditetsgrad 2 2.1 3.3
Soliditet 53.3 7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0.4
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex