Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Butterhill Invest AS
Juridisk navn:  Butterhill Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55133950
Bjørndalsskogen 158 Bjørndalsskogen 158 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995216116
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
11053.57%
Egenkapital  
  
247.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.067.000 -28.000 973.000 -38.000 -34.000
Egenkapital: 4.308.000 1.241.000 1.270.000 296.000 335.000
Regnskap for  Butterhill Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -27.000 -21.000 -15.000 -15.000
Driftsresultat -29.000 -27.000 -21.000 -15.000 -15.000
Finansinntekter 3.096.000 0 1.050.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -56.000 -23.000 -20.000
Finans 3.096.000 -1.000 994.000 -23.000 -20.000
Resultat før skatt 3.067.000 -28.000 973.000 -38.000 -34.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.067.000 -28.000 973.000 -38.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 1.180.000 1.180.000 1.182.000 810.000
Sum omløpsmidler 4.286.000 122.000 152.000 8.000 355.000
Sum eiendeler 4.308.000 1.302.000 1.332.000 1.190.000 1.165.000
Sum opptjent egenkapital 4.208.000 1.141.000 1.170.000 196.000 235.000
Sum egenkapital 4.308.000 1.241.000 1.270.000 296.000 335.000
Sum langsiktig gjeld 0 62.000 60.000 893.000 810.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2.000 0 20.000
Sum gjeld og egenkapital 4.308.000 1.303.000 1.332.000 1.189.000 1.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -27.000 -21.000 -15.000 -15.000
Driftskostnader -29.000 -27.000 -21.000 -15.000 -15.000
Driftsresultat -29.000 -27.000 -21.000 -15.000 -15.000
Finansinntekter 3.096.000 0 1.050.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -56.000 -23.000 -20.000
Finans 3.096.000 -1.000 994.000 -23.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.067.000 -28.000 973.000 -38.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 1.180.000 1.180.000 1.182.000 810.000
Sum anleggsmidler 22.000 1.180.000 1.180.000 1.182.000 810.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.312.000 0 0 0 350.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.974.000 122.000 152.000 8.000 5.000
Sum omløpsmidler 4.286.000 122.000 152.000 8.000 355.000
Sum eiendeler 4.308.000 1.302.000 1.332.000 1.190.000 1.165.000
Sum opptjent egenkapital 4.208.000 1.141.000 1.170.000 196.000 235.000
Sum egenkapital 4.308.000 1.241.000 1.270.000 296.000 335.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 62.000 60.000 893.000 810.000
Leverandørgjeld 0 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 20.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2.000 0 20.000
Sum gjeld og egenkapital 4.308.000 1.303.000 1.332.000 1.189.000 1.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.286.000 122.000 150.000 8.000 335.000
Likviditetsgrad 1 7 17.8
Likviditetsgrad 2 0 0 7 0.0 17.8
Soliditet 1 95.2 95.3 24.9 28.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 -0.7 -0.8
Gjeldsgrad 0 0 0 3.0 2.5
Total kapitalrentabilitet 71.2 -2.1 77.3 -1.3 -1.3
Signatur
25.02.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex