Bvb As
Juridisk navn:  Bvb As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91371094
Nordeide 105A Nordeide 105A Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 913034600
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/18/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-12.5%
Egenkapital  
  
-0.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -9.000 -8.000 -9.000 242.000 -5.000
Egenkapital: 2.212.000 2.221.000 2.229.000 2.238.000 1.995.000
Regnskap for  Bvb As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -8.000 -9.000 -8.000 -6.000
Driftsresultat -9.000 -8.000 -9.000 -8.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 250.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 250.000 1.000
Resultat før skatt -9.000 -8.000 -9.000 242.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -8.000 -9.000 242.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.000.000
Sum omløpsmidler 218.000 226.000 229.000 238.000 1.001.000
Sum eiendeler 4.218.000 4.226.000 4.229.000 4.238.000 3.001.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 221.000 229.000 238.000 -5.000
Sum egenkapital 2.212.000 2.221.000 2.229.000 2.238.000 1.995.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.005.000 2.005.000 2.000.000 2.000.000 1.005.000
Sum gjeld og egenkapital 4.217.000 4.226.000 4.229.000 4.238.000 3.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -8.000 -9.000 -8.000 -6.000
Driftskostnader -9.000 -8.000 -9.000 -8.000 -6.000
Driftsresultat -9.000 -8.000 -9.000 -8.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 250.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 250.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -8.000 -9.000 242.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.000.000
Sum anleggsmidler 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 192.000 192.000 195.000 195.000 1.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 34.000 35.000 43.000 1.000
Sum omløpsmidler 218.000 226.000 229.000 238.000 1.001.000
Sum eiendeler 4.218.000 4.226.000 4.229.000 4.238.000 3.001.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 221.000 229.000 238.000 -5.000
Sum egenkapital 2.212.000 2.221.000 2.229.000 2.238.000 1.995.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.005.000 2.005.000 2.000.000 2.000.000 1.005.000
Sum kortsiktig gjeld 2.005.000 2.005.000 2.000.000 2.000.000 1.005.000
Sum gjeld og egenkapital 4.217.000 4.226.000 4.229.000 4.238.000 3.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.787.000 -1.779.000 -1.771.000 -1.762.000 -4.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.2 1.0
Soliditet 52.5 52.6 52.7 52.8 66.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.9 0.9 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.2 -0.2 5.7 -0.2
Signatur
30.01.2014
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.01.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex