Bygdatun I Øystre Slidre
Juridisk navn:  Bygdatun I Øystre Slidre
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90635544
Vølbusvegen 151 Vølbusvegen 151 Fax:
2940 Heggenes 2940 Heggenes
Fylke: Kommune:
Oppland Øystre Slidre
Org.nr: 975255948
Aksjekapital: 345 NOK
Etableringsdato: 4/27/1984
Foretakstype: STI
Revisor: Valdresrevisorene As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.19%
Resultat  
  
117.86%
Egenkapital  
  
1.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 99.000 146.000 156.000 159.000 114.000
Resultat: 5.000 -28.000 -29.000 65.000 2.000
Egenkapital: 454.000 449.000 477.000 507.000 441.000
Regnskap for  Bygdatun I Øystre Slidre
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 99.000 146.000 156.000 159.000 114.000
Driftskostnader -94.000 -174.000 -186.000 -94.000 -113.000
Driftsresultat 5.000 -28.000 -30.000 65.000 1.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 0
Resultat før skatt 5.000 -28.000 -29.000 65.000 2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -28.000 -29.000 65.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 384.000 388.000 393.000 354.000 357.000
Sum omløpsmidler 102.000 68.000 90.000 159.000 88.000
Sum eiendeler 486.000 456.000 483.000 513.000 445.000
Sum opptjent egenkapital 454.000 449.000 477.000 507.000 441.000
Sum egenkapital 454.000 449.000 477.000 507.000 441.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 7.000 6.000 5.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 485.000 456.000 483.000 512.000 445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 99.000 54.000 65.000 148.000 12.000
Andre inntekter 0 92.000 91.000 11.000 102.000
Driftsinntekter 99.000 146.000 156.000 159.000 114.000
Varekostnad 0 0 -177.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -5.000 -5.000 -9.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -169.000 0 -90.000 -109.000
Driftskostnader -94.000 -174.000 -186.000 -94.000 -113.000
Driftsresultat 5.000 -28.000 -30.000 65.000 1.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -28.000 -29.000 65.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 384.000 388.000 393.000 350.000 350.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 4.000 7.000
Sum varige driftsmidler 384.000 388.000 393.000 354.000 357.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 384.000 388.000 393.000 354.000 357.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 19.000 15.000 16.000 0
Andre fordringer 10.000 0 0 0 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 92.000 48.000 75.000 143.000 72.000
Sum omløpsmidler 102.000 68.000 90.000 159.000 88.000
Sum eiendeler 486.000 456.000 483.000 513.000 445.000
Sum opptjent egenkapital 454.000 449.000 477.000 507.000 441.000
Sum egenkapital 454.000 449.000 477.000 507.000 441.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 7.000 6.000 5.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 7.000 6.000 5.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 485.000 456.000 483.000 512.000 445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000 61.000 84.000 154.000 84.000
Likviditetsgrad 1 3.3 9.7 15.0 31.8 22.0
Likviditetsgrad 2 3.3 9.7 15.1 31.9 22.1
Soliditet 93.6 98.5 98.8 99.0 99.1
Resultatgrad 5.1 -19.2 -19.2 40.9 0.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 -6.1 -6.0 12.7 0.2
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex