Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bygg-Konsult Ballangen AS
Juridisk navn:  Bygg-Konsult Ballangen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76927410
Bjørkåsveien 18C Bjørkåsveien 18C Fax: 76927420
8540 Ballangen 8540 Ballangen
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 976008960
Aksjekapital: 380.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 12/29/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
109.07%
Resultat  
  
111.25%
Egenkapital  
  
284.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.539.000 5.041.000 8.243.000 8.279.000 9.447.000
Resultat: 111.000 -987.000 -41.000 -142.000 262.000
Egenkapital: 290.000 -157.000 606.000 640.000 750.000
Regnskap for  Bygg-Konsult Ballangen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.539.000 5.041.000 8.243.000 8.279.000 9.447.000
Driftskostnader -10.412.000 -6.007.000 -8.278.000 -8.421.000 -9.189.000
Driftsresultat 126.000 -966.000 -35.000 -142.000 258.000
Finansinntekter 0 1.000 4.000 11.000 14.000
Finanskostnader -16.000 -22.000 -10.000 -11.000 -11.000
Finans -16.000 -21.000 -6.000 0 3.000
Resultat før skatt 111.000 -987.000 -41.000 -142.000 262.000
Skattekostnad -44.000 224.000 7.000 33.000 -113.000
Årsresultat 67.000 -763.000 -34.000 -110.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 454.000 315.000 100.000 113.000 157.000
Sum omløpsmidler 2.045.000 866.000 1.340.000 1.721.000 2.205.000
Sum eiendeler 2.499.000 1.181.000 1.440.000 1.834.000 2.362.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 -397.000 366.000 400.000 510.000
Sum egenkapital 290.000 -157.000 606.000 640.000 750.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.210.000 1.338.000 834.000 1.194.000 1.611.000
Sum gjeld og egenkapital 2.500.000 1.181.000 1.440.000 1.834.000 2.361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.770.000 5.041.000 8.243.000 8.279.000 9.447.000
Andre inntekter 768.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.539.000 5.041.000 8.243.000 8.279.000 9.447.000
Varekostnad -5.797.000 -2.697.000 -3.934.000 -3.357.000 -3.155.000
Lønninger -3.541.000 -2.388.000 -3.177.000 -3.915.000 -4.555.000
Avskrivning -26.000 -9.000 -41.000 -76.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.048.000 -913.000 -1.126.000 -1.073.000 -1.401.000
Driftskostnader -10.412.000 -6.007.000 -8.278.000 -8.421.000 -9.189.000
Driftsresultat 126.000 -966.000 -35.000 -142.000 258.000
Finansinntekter 0 1.000 4.000 11.000 14.000
Finanskostnader -16.000 -22.000 -10.000 -11.000 -11.000
Finans -16.000 -21.000 -6.000 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 67.000 -763.000 -34.000 -110.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 253.000 297.000 73.000 66.000 33.000
Fast eiendom 45.000 0 2.000 6.000 10.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 155.000 16.000 24.000 39.000 112.000
Sum varige driftsmidler 200.000 16.000 26.000 45.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 454.000 315.000 100.000 113.000 157.000
Varebeholdning 55.000 50.000 42.000 47.000 54.000
Kundefordringer 1.123.000 415.000 333.000 536.000 352.000
Andre fordringer 69.000 77.000 222.000 155.000 181.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 799.000 325.000 744.000 983.000 1.618.000
Sum omløpsmidler 2.045.000 866.000 1.340.000 1.721.000 2.205.000
Sum eiendeler 2.499.000 1.181.000 1.440.000 1.834.000 2.362.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 -397.000 366.000 400.000 510.000
Sum egenkapital 290.000 -157.000 606.000 640.000 750.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 251.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.436.000 541.000 251.000 431.000 464.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 66.000
Skyldig offentlige avgifter 216.000 296.000 227.000 342.000 336.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 558.000 250.000 356.000 421.000 744.000
Sum kortsiktig gjeld 2.210.000 1.338.000 834.000 1.194.000 1.611.000
Sum gjeld og egenkapital 2.500.000 1.181.000 1.440.000 1.834.000 2.361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -165.000 -472.000 506.000 527.000 594.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.6 1.6 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 1.6 1.5 1.4
Soliditet 11.6 -13.3 42.1 34.9 31.8
Resultatgrad 1.2 -19.2 -0.4 -1.7 2.7
Rentedekningsgrad 7.9 -43.9 -3.5 -11.9 24.7
Gjeldsgrad 7.6 -8.5 1.4 1.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 5 -81.7 -2.2 -7.1 11.5
Signatur
26.07.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex