Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bygg- & Bolig Montasje
Juridisk navn:  Bygg- & Bolig Montasje
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98831319
Haug Haug Fax:
8445 Melbu 8445 Melbu
Fylke: Kommune:
Nordland Hadsel
Org.nr: 991664823
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/24/2007
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.45%
Resultat  
  
-173.68%
Egenkapital  
  
-125.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 630.000 2.373.000 1.983.000 2.353.000 1.578.000
Resultat: -112.000 152.000 -47.000 126.000 103.000
Egenkapital: -17.000 66.000 28.000 62.000 61.000
Regnskap for  Bygg- & Bolig Montasje
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 630.000 2.373.000 1.983.000 2.353.000 1.578.000
Driftskostnader -733.000 -2.215.000 -2.010.000 -2.228.000 -1.455.000
Driftsresultat -104.000 158.000 -28.000 125.000 122.000
Finansinntekter 0 7.000 7.000 15.000 0
Finanskostnader -8.000 -13.000 -26.000 -14.000 -20.000
Finans -8.000 -6.000 -19.000 1.000 -20.000
Resultat før skatt -112.000 152.000 -47.000 126.000 103.000
Skattekostnad 30.000 -44.000 13.000 -34.000 -29.000
Årsresultat -82.000 108.000 -34.000 93.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 233.000 195.000 246.000 402.000 136.000
Sum omløpsmidler 71.000 458.000 163.000 209.000 470.000
Sum eiendeler 304.000 653.000 409.000 611.000 606.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 66.000 28.000 62.000 61.000
Sum egenkapital -17.000 66.000 28.000 62.000 61.000
Sum langsiktig gjeld 0 10.000 40.000 84.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 321.000 578.000 341.000 466.000 437.000
Sum gjeld og egenkapital 304.000 654.000 409.000 612.000 606.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 630.000 2.208.000 1.922.000 2.064.000 1.578.000
Andre inntekter 0 165.000 61.000 289.000 0
Driftsinntekter 630.000 2.373.000 1.983.000 2.353.000 1.578.000
Varekostnad -316.000 -891.000 -766.000 -861.000 -413.000
Lønninger -234.000 -878.000 -849.000 -957.000 -816.000
Avskrivning -27.000 -28.000 -38.000 -30.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -156.000 -418.000 -357.000 -380.000 -201.000
Driftskostnader -733.000 -2.215.000 -2.010.000 -2.228.000 -1.455.000
Driftsresultat -104.000 158.000 -28.000 125.000 122.000
Finansinntekter 0 7.000 7.000 15.000 0
Finanskostnader -8.000 -13.000 -26.000 -14.000 -20.000
Finans -8.000 -6.000 -19.000 1.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -70.000 0 -92.000 -40.000
Årsresultat -82.000 108.000 -34.000 93.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 67.000 73.000 101.000 248.000 136.000
Sum varige driftsmidler 67.000 73.000 101.000 248.000 136.000
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 121.000 144.000 154.000 0
Sum anleggsmidler 233.000 195.000 246.000 402.000 136.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 340.000 125.000 154.000 456.000
Andre fordringer 4.000 83.000 33.000 20.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 36.000 5.000 35.000 2.000
Sum omløpsmidler 71.000 458.000 163.000 209.000 470.000
Sum eiendeler 304.000 653.000 409.000 611.000 606.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 66.000 28.000 62.000 61.000
Sum egenkapital -17.000 66.000 28.000 62.000 61.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 14.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 10.000 40.000 84.000 108.000
Leverandørgjeld 0 158.000 142.000 81.000 102.000
Betalbar skatt 0 45.000 1.000 31.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 0 193.000 81.000 142.000 194.000
Utbytte 0 -70.000 0 -92.000 -40.000
Annen kortsiktig gjeld 321.000 112.000 117.000 119.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 321.000 578.000 341.000 466.000 437.000
Sum gjeld og egenkapital 304.000 654.000 409.000 612.000 606.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -250.000 -120.000 -178.000 -257.000 33.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.8 0.5 0.4 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.8 0.5 0.5 1.1
Soliditet -5.6 10.1 6.8 10.1 10.1
Resultatgrad -16.5 6.7 -1.4 5.3 7.7
Rentedekningsgrad -13.0 12.7 -0.8 10.0 6.1
Gjeldsgrad -18.9 8.9 13.6 8.9 8.9
Total kapitalrentabilitet -34.2 25.2 -5.1 22.9 20.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex