Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bygg360 As
Juridisk navn:  Bygg360 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Marcus Andreas Olsen Søreidtræet 24 C/O Marcus Andreas Olsen Søreidtræet 24 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 916507860
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 11/25/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Complér Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-591.6%
Egenkapital  
  
-1364.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 10.000
Resultat: -1.729.000 -250.000 -131.000
Egenkapital: -1.772.000 -121.000 -81.000
Regnskap for  Bygg360 As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 10.000
Driftskostnader -1.599.000 -152.000 -58.000
Driftsresultat -1.599.000 -152.000 -48.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -130.000 -98.000 -82.000
Finans -130.000 -98.000 -82.000
Resultat før skatt -1.729.000 -250.000 -131.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -1.729.000 -250.000 -131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.751.000 3.873.000 2.690.000
Sum eiendeler 2.751.000 3.873.000 2.690.000
Sum opptjent egenkapital -1.822.000 -171.000 -131.000
Sum egenkapital -1.772.000 -121.000 -81.000
Sum langsiktig gjeld 4.512.000 3.988.000 2.770.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 6.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 2.751.000 3.873.000 2.690.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 10.000
Driftsinntekter 0 0 10.000
Varekostnad -1.519.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -152.000 -58.000
Driftskostnader -1.599.000 -152.000 -58.000
Driftsresultat -1.599.000 -152.000 -48.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -130.000 -98.000 -82.000
Finans -130.000 -98.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.729.000 -250.000 -131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 2.500.000 3.705.000 2.532.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 157.000 79.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 95.000 89.000 159.000
Sum omløpsmidler 2.751.000 3.873.000 2.690.000
Sum eiendeler 2.751.000 3.873.000 2.690.000
Sum opptjent egenkapital -1.822.000 -171.000 -131.000
Sum egenkapital -1.772.000 -121.000 -81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.512.000 3.988.000 2.770.000
Leverandørgjeld 4.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 6.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 2.751.000 3.873.000 2.690.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.740.000 3.867.000 2.689.000
Likviditetsgrad 1 250. 6 2
Likviditetsgrad 2 22.8 2 1
Soliditet -64.4 -3.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -12.3 -1.6 -0.6
Gjeldsgrad -2.6 -34.2
Total kapitalrentabilitet -58.1 -3.9 -1.8
Signatur
15.08.2016
Prokurister
15.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex