Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bygg Og Betong AS
Juridisk navn:  Bygg Og Betong AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51746230
Møllenbakkveien 36 Rypeveien 7 Fax: 51746570
8403 Sortland 8450 Stokmarknes
Fylke: Kommune:
Nordland Hadsel
Org.nr: 974899760
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/2/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økoråd Hadsel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.55%
Resultat  
  
51.45%
Egenkapital  
  
11.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.921.000 4.814.000 4.104.000 3.149.000 2.725.000
Resultat: 209.000 138.000 288.000 260.000 213.000
Egenkapital: 1.494.000 1.337.000 1.232.000 1.018.000 833.000
Regnskap for  Bygg Og Betong AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.921.000 4.814.000 4.104.000 3.149.000 2.725.000
Driftskostnader -3.639.000 -4.581.000 -3.709.000 -2.817.000 -2.453.000
Driftsresultat 282.000 234.000 394.000 331.000 273.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -74.000 -96.000 -106.000 -72.000 -60.000
Finans -74.000 -96.000 -106.000 -72.000 -60.000
Resultat før skatt 209.000 138.000 288.000 260.000 213.000
Skattekostnad -52.000 -33.000 -74.000 -75.000 -58.000
Årsresultat 157.000 105.000 214.000 184.000 155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.478.000 3.527.000 3.607.000 3.628.000 1.876.000
Sum omløpsmidler 897.000 940.000 997.000 917.000 910.000
Sum eiendeler 4.375.000 4.467.000 4.604.000 4.545.000 2.786.000
Sum opptjent egenkapital 1.394.000 1.237.000 1.132.000 918.000 733.000
Sum egenkapital 1.494.000 1.337.000 1.232.000 1.018.000 833.000
Sum langsiktig gjeld 2.041.000 2.195.000 2.349.000 2.500.000 1.178.000
Sum kortsiktig gjeld 840.000 935.000 1.023.000 1.026.000 775.000
Sum gjeld og egenkapital 4.375.000 4.467.000 4.604.000 4.544.000 2.786.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.679.000 4.576.000 3.893.000 3.059.000 2.598.000
Andre inntekter 242.000 239.000 211.000 90.000 128.000
Driftsinntekter 3.921.000 4.814.000 4.104.000 3.149.000 2.725.000
Varekostnad -1.643.000 -1.903.000 -1.177.000 -627.000 -528.000
Lønninger -1.522.000 -2.206.000 -2.133.000 -1.845.000 -1.617.000
Avskrivning -88.000 -79.000 -79.000 -21.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -386.000 -393.000 -320.000 -324.000 -288.000
Driftskostnader -3.639.000 -4.581.000 -3.709.000 -2.817.000 -2.453.000
Driftsresultat 282.000 234.000 394.000 331.000 273.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -74.000 -96.000 -106.000 -72.000 -60.000
Finans -74.000 -96.000 -106.000 -72.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 157.000 105.000 214.000 184.000 155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 15.000
Fast eiendom 3.417.000 3.483.000 3.549.000 3.557.000 1.861.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 61.000 44.000 58.000 71.000 0
Sum varige driftsmidler 3.478.000 3.527.000 3.607.000 3.628.000 1.861.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.478.000 3.527.000 3.607.000 3.628.000 1.876.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 494.000 166.000 461.000 343.000 271.000
Andre fordringer 14.000 18.000 10.000 15.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 389.000 756.000 526.000 558.000 621.000
Sum omløpsmidler 897.000 940.000 997.000 917.000 910.000
Sum eiendeler 4.375.000 4.467.000 4.604.000 4.545.000 2.786.000
Sum opptjent egenkapital 1.394.000 1.237.000 1.132.000 918.000 733.000
Sum egenkapital 1.494.000 1.337.000 1.232.000 1.018.000 833.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 6.000 7.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.041.000 2.195.000 2.349.000 2.500.000 1.178.000
Leverandørgjeld 258.000 216.000 67.000 300.000 40.000
Betalbar skatt 53.000 34.000 73.000 54.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 310.000 368.000 290.000 178.000 319.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 218.000 317.000 594.000 494.000 356.000
Sum kortsiktig gjeld 840.000 935.000 1.023.000 1.026.000 775.000
Sum gjeld og egenkapital 4.375.000 4.467.000 4.604.000 4.544.000 2.786.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 5.000 -26.000 -109.000 135.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 0.9 1.2
Soliditet 34.1 29.9 26.8 22.4 29.9
Resultatgrad 7.2 4.9 9.6 10.5 10.0
Rentedekningsgrad 3.8 2.4 3.7 4.6 4.5
Gjeldsgrad 1.9 2.3 2.7 3.5 2.3
Total kapitalrentabilitet 6.4 5.2 8.6 7.3 9.8
Signatur
07.09.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
07.09.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex