Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bygg Og Industriservice AS
Juridisk navn:  Bygg Og Industriservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78949000
Nessevegen 11A Nessevegen 11A Fax: 78949001
9990 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 981366514
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 11/24/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ekstern Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.45%
Resultat  
  
-586.72%
Egenkapital  
  
-13.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.936.000 20.741.000 24.389.000 24.769.000 23.511.000
Resultat: -879.000 -128.000 4.745.000 1.980.000 227.000
Egenkapital: 8.632.000 9.994.000 10.095.000 8.039.000 7.617.000
Regnskap for  Bygg Og Industriservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.936.000 20.741.000 24.389.000 24.769.000 23.511.000
Driftskostnader -12.842.000 -20.872.000 -19.666.000 -22.798.000 -24.040.000
Driftsresultat -907.000 -132.000 4.723.000 1.972.000 -529.000
Finansinntekter 28.000 12.000 21.000 13.000 765.000
Finanskostnader -1.000 -8.000 1.000 -5.000 -10.000
Finans 27.000 4.000 22.000 8.000 755.000
Resultat før skatt -879.000 -128.000 4.745.000 1.980.000 227.000
Skattekostnad 17.000 27.000 -1.189.000 -558.000 135.000
Årsresultat -862.000 -101.000 3.556.000 1.422.000 362.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.451.000 1.640.000 1.811.000 485.000 1.133.000
Sum omløpsmidler 8.561.000 11.562.000 15.344.000 12.405.000 9.558.000
Sum eiendeler 10.012.000 13.202.000 17.155.000 12.890.000 10.691.000
Sum opptjent egenkapital 8.532.000 9.894.000 9.995.000 7.939.000 7.517.000
Sum egenkapital 8.632.000 9.994.000 10.095.000 8.039.000 7.617.000
Sum langsiktig gjeld 0 17.000 44.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.381.000 3.190.000 7.016.000 4.852.000 3.074.000
Sum gjeld og egenkapital 10.013.000 13.201.000 17.155.000 12.891.000 10.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.929.000 20.731.000 24.361.000 24.769.000 23.511.000
Andre inntekter 6.000 10.000 28.000 0 0
Driftsinntekter 11.936.000 20.741.000 24.389.000 24.769.000 23.511.000
Varekostnad -5.531.000 -10.915.000 -10.994.000 -14.284.000 -13.470.000
Lønninger -4.705.000 -6.981.000 -5.868.000 -5.807.000 -6.776.000
Avskrivning -181.000 -181.000 -84.000 -85.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.425.000 -2.795.000 -2.720.000 -2.622.000 -3.688.000
Driftskostnader -12.842.000 -20.872.000 -19.666.000 -22.798.000 -24.040.000
Driftsresultat -907.000 -132.000 4.723.000 1.972.000 -529.000
Finansinntekter 28.000 12.000 21.000 13.000 765.000
Finanskostnader -1.000 -8.000 1.000 -5.000 -10.000
Finans 27.000 4.000 22.000 8.000 755.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.500.000 -1.000.000 0
Årsresultat -862.000 -101.000 3.556.000 1.422.000 362.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 228.000 786.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 47.000 53.000 59.000 0 0
Driftsløsøre 1.279.000 1.453.000 1.612.000 110.000 179.000
Sum varige driftsmidler 1.325.000 1.506.000 1.671.000 110.000 179.000
Sum finansielle anleggsmidler 126.000 133.000 141.000 148.000 168.000
Sum anleggsmidler 1.451.000 1.640.000 1.811.000 485.000 1.133.000
Varebeholdning 135.000 127.000 141.000 128.000 94.000
Kundefordringer 1.517.000 4.679.000 1.869.000 4.593.000 4.528.000
Andre fordringer 117.000 126.000 101.000 246.000 367.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.793.000 6.630.000 13.234.000 7.439.000 4.568.000
Sum omløpsmidler 8.561.000 11.562.000 15.344.000 12.405.000 9.558.000
Sum eiendeler 10.012.000 13.202.000 17.155.000 12.890.000 10.691.000
Sum opptjent egenkapital 8.532.000 9.894.000 9.995.000 7.939.000 7.517.000
Sum egenkapital 8.632.000 9.994.000 10.095.000 8.039.000 7.617.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 17.000 44.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 17.000 44.000 0 0
Leverandørgjeld 329.000 1.573.000 3.261.000 2.166.000 1.884.000
Betalbar skatt 0 0 916.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 544.000 665.000 706.000 1.001.000 473.000
Utbytte 0 0 -1.500.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 508.000 953.000 632.000 684.000 717.000
Sum kortsiktig gjeld 1.381.000 3.190.000 7.016.000 4.852.000 3.074.000
Sum gjeld og egenkapital 10.013.000 13.201.000 17.155.000 12.891.000 10.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.180.000 8.372.000 8.328.000 7.553.000 6.484.000
Likviditetsgrad 1 6.2 3.6 2.2 2.6 3.1
Likviditetsgrad 2 6.1 3.6 2.2 2.6 3.1
Soliditet 86.2 75.7 58.8 62.4 71.2
Resultatgrad -7.6 -0.6 19.4 8.0 -2.3
Rentedekningsgrad -16.5 397.0 23.6
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.7 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet -8.8 -0.9 27.7 15.4 2.2
Signatur
11.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex