Bygg Oslo As
Juridisk navn:  Bygg Oslo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Caspar Storms Vei 12 Caspar Storms Vei 12 Fax:
0664 Oslo 664 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 995860082
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/23/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
-133.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -8.000 -10.000 -10.000 -12.000 0
Egenkapital: -2.000 6.000 22.000 33.000 43.000
Regnskap for  Bygg Oslo As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -10.000 -10.000 -13.000 0
Driftsresultat -8.000 -10.000 -10.000 -12.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -8.000 -10.000 -10.000 -12.000 0
Skattekostnad 0 -6.000 -1.000 2.000 0
Årsresultat -8.000 -16.000 -11.000 -10.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 40.000 53.000 64.000 74.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 32.000 40.000 53.000 64.000 74.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -11.000 -4.000 -15.000 -25.000
Sum egenkapital -2.000 6.000 22.000 33.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000 41.000 45.000 34.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -10.000 -10.000 -13.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -10.000 -10.000 -13.000 0
Driftsresultat -8.000 -10.000 -10.000 -12.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -16.000 -11.000 -10.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 4.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 40.000 50.000 60.000 73.000
Sum varige driftsmidler 32.000 40.000 50.000 60.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 40.000 53.000 64.000 74.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 32.000 40.000 53.000 64.000 74.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -11.000 -4.000 -15.000 -25.000
Sum egenkapital -2.000 6.000 22.000 33.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000 41.000 45.000 34.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -6.3 1 41.5 51.6 58.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.7 1.4 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet -18.9 -18.8 0.0
Signatur
03.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex