Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bygg Reis Deg AS
Juridisk navn:  Bygg Reis Deg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23114400
Postboks 6850 St Olavs Plass Stensberggata 27 Fax: 23114401
0130 Oslo 170 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 957342248
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/1/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Thune Økonomistyring As
Utvikling:
Omsetning  
  
6728.75%
Resultat  
  
490.26%
Egenkapital  
  
22144.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 53.196.000 779.000 48.004.000 463.000 44.034.000
Resultat: 19.642.000 -5.033.000 15.723.000 -4.123.000 16.348.000
Egenkapital: 6.451.000 29.000 5.061.000 181.000 14.304.000
Regnskap for  Bygg Reis Deg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 53.196.000 779.000 48.004.000 463.000 44.034.000
Driftskostnader -34.134.000 -5.976.000 -32.686.000 -4.768.000 -28.185.000
Driftsresultat 19.061.000 -5.198.000 15.319.000 -4.305.000 15.849.000
Finansinntekter 581.000 172.000 443.000 220.000 514.000
Finanskostnader 0 -8.000 -39.000 -37.000 -15.000
Finans 581.000 164.000 404.000 183.000 499.000
Resultat før skatt 19.642.000 -5.033.000 15.723.000 -4.123.000 16.348.000
Skattekostnad -3.219.000 0 -2.843.000 0 -3.259.000
Årsresultat 16.423.000 -5.033.000 12.880.000 -4.123.000 13.089.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 36.000 166.000 279.000 279.000
Sum omløpsmidler 24.515.000 25.235.000 19.717.000 3.911.000 20.229.000
Sum eiendeler 24.515.000 25.271.000 19.883.000 4.190.000 20.508.000
Sum opptjent egenkapital 5.451.000 -971.000 0 0 10.000.000
Sum egenkapital 6.451.000 29.000 5.061.000 181.000 14.304.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.064.000 25.243.000 14.822.000 4.008.000 6.204.000
Sum gjeld og egenkapital 24.515.000 25.272.000 19.883.000 4.189.000 20.508.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.729.000 659.000 48.004.000 463.000 44.034.000
Andre inntekter 19.467.000 120.000 0 0 0
Driftsinntekter 53.196.000 779.000 48.004.000 463.000 44.034.000
Varekostnad -22.603.000 0 -19.858.000 0 -17.561.000
Lønninger -3.463.000 -3.649.000 -5.463.000 -3.443.000 -3.350.000
Avskrivning -36.000 -130.000 -280.000 -124.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 24.000 0
Andre driftskostnader -8.032.000 -2.197.000 -7.085.000 -1.225.000 -7.181.000
Driftskostnader -34.134.000 -5.976.000 -32.686.000 -4.768.000 -28.185.000
Driftsresultat 19.061.000 -5.198.000 15.319.000 -4.305.000 15.849.000
Finansinntekter 581.000 172.000 443.000 220.000 514.000
Finanskostnader 0 -8.000 -39.000 -37.000 -15.000
Finans 581.000 164.000 404.000 183.000 499.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -10.000.000 0 -8.000.000 0 -10.000.000
Årsresultat 16.423.000 -5.033.000 12.880.000 -4.123.000 13.089.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 166.000 279.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 36.000 0 0 279.000
Sum varige driftsmidler 0 36.000 0 0 279.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 36.000 166.000 279.000 279.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 257.000 4.308.000 63.000 515.000 0
Andre fordringer 2.712.000 989.000 2.035.000 921.000 1.373.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.546.000 19.939.000 17.619.000 2.475.000 18.856.000
Sum omløpsmidler 24.515.000 25.235.000 19.717.000 3.911.000 20.229.000
Sum eiendeler 24.515.000 25.271.000 19.883.000 4.190.000 20.508.000
Sum opptjent egenkapital 5.451.000 -971.000 0 0 10.000.000
Sum egenkapital 6.451.000 29.000 5.061.000 181.000 14.304.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 254.000 195.000 260.000 1.132.000 39.000
Betalbar skatt 3.219.000 0 2.843.000 0 3.259.000
Skyldig offentlige avgifter 315.000 4.722.000 425.000 423.000 228.000
Utbytte -10.000.000 0 -8.000.000 0 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.275.000 20.327.000 11.295.000 2.453.000 2.679.000
Sum kortsiktig gjeld 18.064.000 25.243.000 14.822.000 4.008.000 6.204.000
Sum gjeld og egenkapital 24.515.000 25.272.000 19.883.000 4.189.000 20.508.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.451.000 -8.000 4.895.000 -97.000 14.025.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.3 1 3.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1 1.3 1 3.3
Soliditet 26.3 0.1 25.5 4.3 69.7
Resultatgrad 35.8 -667.3 31.9 -929.8 36.0
Rentedekningsgrad -649.8 392.8 -116.4 1090.9
Gjeldsgrad 2.8 870.4 2.9 22.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 80.1 -19.9 79.3 -97.5 79.8
Signatur
29.04.2020
2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP - EN FRA HVER AKSJEKLASSE.
Prokurister
29.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex