Byggentreprenør 1 AS
Juridisk navn:  Byggentreprenør 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91555665
Kassemveien 45 Kassemveien 45 Fax:
1816 Skiptvet 1816 Skiptvet
Fylke: Kommune:
Viken Skiptvet
Org.nr: 994096583
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/28/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Directa Skiptvet As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.62%
Resultat  
  
-107.2%
Egenkapital  
  
-6.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.050.000 3.330.000 2.851.000 2.206.000 2.368.000
Resultat: -38.000 528.000 82.000 -44.000 -92.000
Egenkapital: 438.000 467.000 -45.000 -127.000 -83.000
Regnskap for  Byggentreprenør 1 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.050.000 3.330.000 2.851.000 2.206.000 2.368.000
Driftskostnader -4.065.000 -2.786.000 -2.750.000 -2.251.000 -2.464.000
Driftsresultat -16.000 544.000 101.000 -45.000 -96.000
Finansinntekter 1.000 0 0 7.000 6.000
Finanskostnader -23.000 -16.000 -20.000 -6.000 -2.000
Finans -22.000 -16.000 -20.000 1.000 4.000
Resultat før skatt -38.000 528.000 82.000 -44.000 -92.000
Skattekostnad 8.000 -16.000 0 0 0
Årsresultat -29.000 512.000 82.000 -44.000 -92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 548.000 258.000 318.000 399.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.146.000 1.106.000 554.000 225.000 251.000
Sum eiendeler 1.694.000 1.364.000 872.000 624.000 252.000
Sum opptjent egenkapital 338.000 367.000 -145.000 -227.000 -183.000
Sum egenkapital 438.000 467.000 -45.000 -127.000 -83.000
Sum langsiktig gjeld 561.000 257.000 321.000 394.000 0
Sum kortsiktig gjeld 695.000 639.000 595.000 357.000 336.000
Sum gjeld og egenkapital 1.694.000 1.363.000 871.000 624.000 253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.733.000 3.330.000 2.851.000 2.178.000 2.368.000
Andre inntekter 317.000 0 0 28.000 0
Driftsinntekter 4.050.000 3.330.000 2.851.000 2.206.000 2.368.000
Varekostnad -1.248.000 -412.000 -559.000 -668.000 -864.000
Lønninger -2.216.000 -1.859.000 -1.736.000 -1.172.000 -1.180.000
Avskrivning -95.000 -88.000 -82.000 -9.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -506.000 -427.000 -373.000 -402.000 -404.000
Driftskostnader -4.065.000 -2.786.000 -2.750.000 -2.251.000 -2.464.000
Driftsresultat -16.000 544.000 101.000 -45.000 -96.000
Finansinntekter 1.000 0 0 7.000 6.000
Finanskostnader -23.000 -16.000 -20.000 -6.000 -2.000
Finans -22.000 -16.000 -20.000 1.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 512.000 82.000 -44.000 -92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 26.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 522.000 258.000 318.000 399.000 1.000
Sum varige driftsmidler 548.000 258.000 318.000 399.000 1.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 548.000 258.000 318.000 399.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 307.000 559.000 5.000 10.000 113.000
Andre fordringer 26.000 19.000 19.000 58.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 813.000 528.000 529.000 157.000 126.000
Sum omløpsmidler 1.146.000 1.106.000 554.000 225.000 251.000
Sum eiendeler 1.694.000 1.364.000 872.000 624.000 252.000
Sum opptjent egenkapital 338.000 367.000 -145.000 -227.000 -183.000
Sum egenkapital 438.000 467.000 -45.000 -127.000 -83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 12.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 561.000 257.000 321.000 394.000 0
Leverandørgjeld 234.000 134.000 54.000 52.000 85.000
Betalbar skatt 0 4.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 239.000 272.000 259.000 70.000 123.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 223.000 229.000 282.000 234.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 695.000 639.000 595.000 357.000 336.000
Sum gjeld og egenkapital 1.694.000 1.363.000 871.000 624.000 253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 451.000 467.000 -41.000 -132.000 -85.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 0.9 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 0.9 0.6 0.8
Soliditet 25.9 34.3 -5.2 -20.4 -32.8
Resultatgrad -0.4 16.3 3.5 -4.1
Rentedekningsgrad -0.7 3 5 -7.5 -45.0
Gjeldsgrad 2.9 1.9 -20.4 -5.9 -4.0
Total kapitalrentabilitet -0.9 39.9 11.6 -6.1 -35.6
Signatur
21.09.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex