Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggentreprenørfirma Ivar Näs AS
Juridisk navn:  Byggentreprenørfirma Ivar Näs AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95121460
Tollef Bredals Vei 13 Tollef Bredals Vei 13 Fax: 72410899
7374 Røros 7374 Røros
Fylke: Kommune:
Trøndelag Røros
Org.nr: 982723019
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 10/28/2000
Foretakstype: AS
Tidligere navn: byggentreprenørfirma ivar n-s as
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.74%
Resultat  
  
-143.67%
Egenkapital  
  
-72.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.690.000 11.490.000 12.738.000 15.541.000 14.472.000
Resultat: -362.000 829.000 769.000 -318.000 -499.000
Egenkapital: 105.000 387.000 160.000 -407.000 -143.000
Regnskap for  Byggentreprenørfirma Ivar Näs AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.690.000 11.490.000 12.738.000 15.541.000 14.472.000
Driftskostnader -11.891.000 -10.521.000 -11.831.000 -15.696.000 -14.871.000
Driftsresultat -201.000 969.000 909.000 -155.000 -400.000
Finansinntekter 23.000 0 6.000 3.000 90.000
Finanskostnader -183.000 -141.000 -146.000 -167.000 -189.000
Finans -160.000 -141.000 -140.000 -164.000 -99.000
Resultat før skatt -362.000 829.000 769.000 -318.000 -499.000
Skattekostnad 79.000 -202.000 -201.000 54.000 92.000
Årsresultat -282.000 627.000 568.000 -265.000 -407.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.224.000 1.788.000 2.037.000 2.418.000 2.314.000
Sum omløpsmidler 2.639.000 4.360.000 2.677.000 2.922.000 2.543.000
Sum eiendeler 4.863.000 6.148.000 4.714.000 5.340.000 4.857.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 287.000 60.000 -507.000 -243.000
Sum egenkapital 105.000 387.000 160.000 -407.000 -143.000
Sum langsiktig gjeld 3.130.000 2.581.000 2.366.000 2.603.000 2.831.000
Sum kortsiktig gjeld 1.628.000 3.179.000 2.188.000 3.145.000 2.168.000
Sum gjeld og egenkapital 4.863.000 6.147.000 4.714.000 5.341.000 4.856.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.234.000 11.427.000 12.655.000 15.467.000 14.422.000
Andre inntekter 457.000 63.000 84.000 74.000 49.000
Driftsinntekter 11.690.000 11.490.000 12.738.000 15.541.000 14.472.000
Varekostnad -5.581.000 -3.480.000 -5.714.000 -8.618.000 -8.199.000
Lønninger -4.550.000 -5.019.000 -4.363.000 -5.011.000 -4.783.000
Avskrivning -35.000 -48.000 -54.000 -88.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.725.000 -1.974.000 -1.700.000 -1.979.000 -1.938.000
Driftskostnader -11.891.000 -10.521.000 -11.831.000 -15.696.000 -14.871.000
Driftsresultat -201.000 969.000 909.000 -155.000 -400.000
Finansinntekter 23.000 0 6.000 3.000 90.000
Finanskostnader -183.000 -141.000 -146.000 -167.000 -189.000
Finans -160.000 -141.000 -140.000 -164.000 -99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 0 0 0
Årsresultat -282.000 627.000 568.000 -265.000 -407.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 249.000 170.000 372.000 573.000 519.000
Fast eiendom 1.898.000 1.544.000 1.559.000 1.700.000 1.729.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 67.000 64.000 97.000 136.000 55.000
Sum varige driftsmidler 1.965.000 1.608.000 1.655.000 1.836.000 1.785.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 2.224.000 1.788.000 2.037.000 2.418.000 2.314.000
Varebeholdning 1.283.000 1.286.000 789.000 703.000 703.000
Kundefordringer 568.000 2.440.000 1.147.000 1.691.000 1.187.000
Andre fordringer 301.000 70.000 119.000 121.000 103.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 487.000 564.000 622.000 408.000 550.000
Sum omløpsmidler 2.639.000 4.360.000 2.677.000 2.922.000 2.543.000
Sum eiendeler 4.863.000 6.148.000 4.714.000 5.340.000 4.857.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 287.000 60.000 -507.000 -243.000
Sum egenkapital 105.000 387.000 160.000 -407.000 -143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.130.000 2.581.000 2.366.000 2.603.000 2.831.000
Leverandørgjeld 334.000 1.564.000 1.095.000 1.310.000 919.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 631.000 477.000 416.000 889.000 530.000
Utbytte 0 -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 663.000 739.000 677.000 947.000 719.000
Sum kortsiktig gjeld 1.628.000 3.179.000 2.188.000 3.145.000 2.168.000
Sum gjeld og egenkapital 4.863.000 6.147.000 4.714.000 5.341.000 4.856.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.011.000 1.181.000 489.000 -223.000 375.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 1.2 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.9 0.7 0.9
Soliditet 2.2 6.3 3.4 -7.6 -2.9
Resultatgrad -1.7 8.4 7.1 -2.8
Rentedekningsgrad -1.1 6.9 6.2 -0.9 -1.6
Gjeldsgrad 45.3 14.9 28.5 -14.1 -35.0
Total kapitalrentabilitet -3.7 15.8 19.4 -2.8 -6.4
Signatur
27.03.2019
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex