Byggeriet Invest As
Juridisk navn:  Byggeriet Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storhamargata 55 Storhamargata 55 Fax:
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Hedmark Hamar
Org.nr: 921331428
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/3/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomipartner Hamar As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -166.000
Egenkapital: 1.828.000
Regnskap for  Byggeriet Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader -166.000
Finans -161.000
Resultat før skatt -166.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.900.000
Sum omløpsmidler 12.444.000
Sum eiendeler 22.344.000
Sum opptjent egenkapital -166.000
Sum egenkapital 1.828.000
Sum langsiktig gjeld 12.400.000
Sum kortsiktig gjeld 8.116.000
Sum gjeld og egenkapital 22.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader -166.000
Finans -161.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.900.000
Sum anleggsmidler 9.900.000
Varebeholdning 12.000.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 405.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 39.000
Sum omløpsmidler 12.444.000
Sum eiendeler 22.344.000
Sum opptjent egenkapital -166.000
Sum egenkapital 1.828.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 12.400.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 8.116.000
Sum kortsiktig gjeld 8.116.000
Sum gjeld og egenkapital 22.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.328.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet 8.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 11.2
Total kapitalrentabilitet -
Signatur
04.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex