Byggesystemer Finnsnes AS
Juridisk navn:  Byggesystemer Finnsnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90133600
Botnhågveien 20 Botnhågveien 20 Fax: 94764710
9300 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 980426017
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/8/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Halvor Hunstad AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.82%
Resultat  
  
86.57%
Egenkapital  
  
-34.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 21.353.000 16.322.000 19.442.000 16.051.000 13.340.000
Resultat: 4.461.000 2.391.000 3.702.000 3.391.000 2.147.000
Egenkapital: 3.259.000 5.009.000 4.543.000 3.882.000 2.444.000
Regnskap for  Byggesystemer Finnsnes AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 21.353.000 16.322.000 19.442.000 16.051.000 13.340.000
Driftskostnader -16.945.000 -13.919.000 -15.763.000 -12.670.000 -11.163.000
Driftsresultat 4.409.000 2.404.000 3.680.000 3.380.000 2.178.000
Finansinntekter 90.000 42.000 73.000 81.000 55.000
Finanskostnader -37.000 -55.000 -51.000 -70.000 -87.000
Finans 53.000 -13.000 22.000 11.000 -32.000
Resultat før skatt 4.461.000 2.391.000 3.702.000 3.391.000 2.147.000
Skattekostnad -1.211.000 -675.000 -1.041.000 -954.000 -612.000
Årsresultat 3.250.000 1.716.000 2.661.000 2.437.000 1.535.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.353.000 4.653.000 5.126.000 3.797.000 3.090.000
Sum omløpsmidler 6.451.000 5.090.000 5.204.000 6.357.000 4.275.000
Sum eiendeler 10.804.000 9.743.000 10.330.000 10.154.000 7.365.000
Sum opptjent egenkapital 2.759.000 4.509.000 4.043.000 3.382.000 1.944.000
Sum egenkapital 3.259.000 5.009.000 4.543.000 3.882.000 2.444.000
Sum langsiktig gjeld 649.000 1.283.000 1.596.000 1.540.000 1.270.000
Sum kortsiktig gjeld 6.896.000 3.451.000 4.191.000 4.732.000 3.651.000
Sum gjeld og egenkapital 10.804.000 9.743.000 10.330.000 10.154.000 7.365.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.947.000 15.835.000 19.119.000 15.806.000 13.232.000
Andre inntekter 407.000 487.000 323.000 244.000 108.000
Driftsinntekter 21.353.000 16.322.000 19.442.000 16.051.000 13.340.000
Varekostnad -5.313.000 -3.835.000 -5.283.000 -5.039.000 -4.773.000
Lønninger -4.822.000 -4.445.000 -4.251.000 -2.900.000 -2.184.000
Avskrivning -1.024.000 -1.055.000 -911.000 -786.000 -1.023.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.786.000 -4.584.000 -5.318.000 -3.945.000 -3.183.000
Driftskostnader -16.945.000 -13.919.000 -15.763.000 -12.670.000 -11.163.000
Driftsresultat 4.409.000 2.404.000 3.680.000 3.380.000 2.178.000
Finansinntekter 90.000 42.000 73.000 81.000 55.000
Finanskostnader -37.000 -55.000 -51.000 -70.000 -87.000
Finans 53.000 -13.000 22.000 11.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -1.250.000 -1.000.000 -1.000.000 -600.000
Årsresultat 3.250.000 1.716.000 2.661.000 2.437.000 1.535.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.353.000 4.653.000 5.126.000 3.797.000 3.090.000
Sum varige driftsmidler 4.353.000 4.653.000 5.126.000 3.797.000 3.090.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.353.000 4.653.000 5.126.000 3.797.000 3.090.000
Varebeholdning 248.000 348.000 271.000 231.000 103.000
Kundefordringer 4.171.000 2.807.000 3.734.000 3.864.000 2.285.000
Andre fordringer 115.000 59.000 53.000 18.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.918.000 1.876.000 1.147.000 2.244.000 1.848.000
Sum omløpsmidler 6.451.000 5.090.000 5.204.000 6.357.000 4.275.000
Sum eiendeler 10.804.000 9.743.000 10.330.000 10.154.000 7.365.000
Sum opptjent egenkapital 2.759.000 4.509.000 4.043.000 3.382.000 1.944.000
Sum egenkapital 3.259.000 5.009.000 4.543.000 3.882.000 2.444.000
Sum avsetninger til forpliktelser 153.000 135.000 62.000 51.000 40.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 649.000 1.283.000 1.596.000 1.540.000 1.270.000
Leverandørgjeld 1.430.000 444.000 795.000 1.528.000 1.390.000
Betalbar skatt 1.193.000 602.000 1.030.000 942.000 723.000
Skyldig offentlige avgifter 442.000 504.000 615.000 807.000 429.000
Utbytte -3.000.000 -1.250.000 -1.000.000 -1.000.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 830.000 651.000 751.000 455.000 509.000
Sum kortsiktig gjeld 6.896.000 3.451.000 4.191.000 4.732.000 3.651.000
Sum gjeld og egenkapital 10.804.000 9.743.000 10.330.000 10.154.000 7.365.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -445.000 1.639.000 1.013.000 1.625.000 624.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.5 1.2 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 1.2 1.3 1.2
Soliditet 30.2 51.4 44.0 38.2 33.2
Resultatgrad 20.6 14.7 18.9 21.1 16.3
Rentedekningsgrad 121.6 44.5 73.6 49.4 25.7
Gjeldsgrad 2.3 0.9 1.3 1.6 2.0
Total kapitalrentabilitet 41.6 25.1 36.3 34.1 30.3
Signatur
20.05.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex