Byggesystemer Finnsnes AS
Juridisk navn:  Byggesystemer Finnsnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90133600
Botnhågen Sør Botnhågen Sør Fax: 94764710
9300 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 980426017
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 12/8/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Halvor Hunstad AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.05%
Resultat  
  
-35.41%
Egenkapital  
  
10.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 16.322.000 19.442.000 16.051.000 13.340.000 9.785.000
Resultat: 2.391.000 3.702.000 3.391.000 2.147.000 582.000
Egenkapital: 5.009.000 4.543.000 3.882.000 2.444.000 3.110.000
Regnskap for  Byggesystemer Finnsnes AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 16.322.000 19.442.000 16.051.000 13.340.000 9.785.000
Driftskostnader -13.919.000 -15.763.000 -12.670.000 -11.163.000 -9.166.000
Driftsresultat 2.404.000 3.680.000 3.380.000 2.178.000 619.000
Finansinntekter 42.000 73.000 81.000 55.000 38.000
Finanskostnader -55.000 -51.000 -70.000 -87.000 -76.000
Finans -13.000 22.000 11.000 -32.000 -38.000
Resultat før skatt 2.391.000 3.702.000 3.391.000 2.147.000 582.000
Skattekostnad -675.000 -1.041.000 -954.000 -612.000 -170.000
Årsresultat 1.716.000 2.661.000 2.437.000 1.535.000 412.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.653.000 5.126.000 3.797.000 3.090.000 3.457.000
Sum omløpsmidler 5.090.000 5.204.000 6.357.000 4.275.000 2.702.000
Sum eiendeler 9.743.000 10.330.000 10.154.000 7.365.000 6.159.000
Sum opptjent egenkapital 4.509.000 4.043.000 3.382.000 1.944.000 2.610.000
Sum egenkapital 5.009.000 4.543.000 3.882.000 2.444.000 3.110.000
Sum langsiktig gjeld 1.283.000 1.596.000 1.540.000 1.270.000 1.326.000
Sum kortsiktig gjeld 3.451.000 4.191.000 4.732.000 3.651.000 1.723.000
Sum gjeld og egenkapital 9.743.000 10.330.000 10.154.000 7.365.000 6.159.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.835.000 19.119.000 15.806.000 13.232.000 9.639.000
Andre inntekter 487.000 323.000 244.000 108.000 147.000
Driftsinntekter 16.322.000 19.442.000 16.051.000 13.340.000 9.785.000
Varekostnad -3.835.000 -5.283.000 -5.039.000 -4.773.000 -3.665.000
Lønninger -4.445.000 -4.251.000 -2.900.000 -2.184.000 -1.949.000
Avskrivning -1.055.000 -911.000 -786.000 -1.023.000 -907.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.584.000 -5.318.000 -3.945.000 -3.183.000 -2.645.000
Driftskostnader -13.919.000 -15.763.000 -12.670.000 -11.163.000 -9.166.000
Driftsresultat 2.404.000 3.680.000 3.380.000 2.178.000 619.000
Finansinntekter 42.000 73.000 81.000 55.000 38.000
Finanskostnader -55.000 -51.000 -70.000 -87.000 -76.000
Finans -13.000 22.000 11.000 -32.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.250.000 -1.000.000 -1.000.000 -600.000 -300.000
Årsresultat 1.716.000 2.661.000 2.437.000 1.535.000 412.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.653.000 5.126.000 3.797.000 3.090.000 3.422.000
Sum varige driftsmidler 4.653.000 5.126.000 3.797.000 3.090.000 3.422.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 35.000
Sum anleggsmidler 4.653.000 5.126.000 3.797.000 3.090.000 3.457.000
Varebeholdning 348.000 271.000 231.000 103.000 215.000
Kundefordringer 2.807.000 3.734.000 3.864.000 2.285.000 1.065.000
Andre fordringer 59.000 53.000 18.000 40.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.876.000 1.147.000 2.244.000 1.848.000 1.393.000
Sum omløpsmidler 5.090.000 5.204.000 6.357.000 4.275.000 2.702.000
Sum eiendeler 9.743.000 10.330.000 10.154.000 7.365.000 6.159.000
Sum opptjent egenkapital 4.509.000 4.043.000 3.382.000 1.944.000 2.610.000
Sum egenkapital 5.009.000 4.543.000 3.882.000 2.444.000 3.110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 135.000 62.000 51.000 40.000 151.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.283.000 1.596.000 1.540.000 1.270.000 1.326.000
Leverandørgjeld 444.000 795.000 1.528.000 1.390.000 565.000
Betalbar skatt 602.000 1.030.000 942.000 723.000 227.000
Skyldig offentlige avgifter 504.000 615.000 807.000 429.000 330.000
Utbytte -1.250.000 -1.000.000 -1.000.000 -600.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 651.000 751.000 455.000 509.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 3.451.000 4.191.000 4.732.000 3.651.000 1.723.000
Sum gjeld og egenkapital 9.743.000 10.330.000 10.154.000 7.365.000 6.159.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.639.000 1.013.000 1.625.000 624.000 979.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1.3 1.2 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.3 1.2 1.5
Soliditet 51.4 44.0 38.2 33.2 50.5
Resultatgrad 14.7 18.9 21.1 16.3 6.3
Rentedekningsgrad 44.5 73.6 49.4 25.7 8.6
Gjeldsgrad 0.9 1.3 1.6 2.0 1.0
Total kapitalrentabilitet 25.1 36.3 34.1 30.3 10.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex