Byggesystemer Finnsnes AS
Juridisk navn:  Byggesystemer Finnsnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90133600
Botnhågveien 20 Botnhågveien 20 Fax: 94764710
9308 Finnsnes 9308 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 980426017
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 08.12.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revigo Harstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
22,61%
Resultat  
  
9,74%
Egenkapital  
  
20,66%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 28.775.000 23.469.000 21.353.000 16.322.000 19.442.000
Resultat: 7.437.000 6.777.000 4.461.000 2.391.000 3.702.000
Egenkapital: 4.819.000 3.994.000 3.259.000 5.009.000 4.543.000
Regnskap for  Byggesystemer Finnsnes AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 28.775.000 23.469.000 21.353.000 16.322.000 19.442.000
Driftskostnader -21.479.000 -16.862.000 -16.945.000 -13.919.000 -15.763.000
Driftsresultat 7.297.000 6.606.000 4.409.000 2.404.000 3.680.000
Finansinntekter 163.000 191.000 90.000 42.000 73.000
Finanskostnader -23.000 -20.000 -37.000 -55.000 -51.000
Finans 140.000 171.000 53.000 -13.000 22.000
Resultat før skatt 7.437.000 6.777.000 4.461.000 2.391.000 3.702.000
Skattekostnad -1.871.000 -1.839.000 -1.211.000 -675.000 -1.041.000
Årsresultat 5.566.000 4.938.000 3.250.000 1.716.000 2.661.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.162.000 4.623.000 4.353.000 4.653.000 5.126.000
Sum omløpsmidler 9.898.000 8.687.000 6.451.000 5.090.000 5.204.000
Sum eiendeler 16.060.000 13.310.000 10.804.000 9.743.000 10.330.000
Sum opptjent egenkapital 4.319.000 3.494.000 2.759.000 4.509.000 4.043.000
Sum egenkapital 4.819.000 3.994.000 3.259.000 5.009.000 4.543.000
Sum langsiktig gjeld 346.000 393.000 649.000 1.283.000 1.596.000
Sum kortsiktig gjeld 10.896.000 8.923.000 6.896.000 3.451.000 4.191.000
Sum gjeld og egenkapital 16.061.000 13.310.000 10.804.000 9.743.000 10.330.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.469.000 22.343.000 20.947.000 15.835.000 19.119.000
Andre inntekter 307.000 1.125.000 407.000 487.000 323.000
Driftsinntekter 28.775.000 23.469.000 21.353.000 16.322.000 19.442.000
Varekostnad -7.204.000 -5.141.000 -5.313.000 -3.835.000 -5.283.000
Lønninger -6.271.000 -4.963.000 -4.822.000 -4.445.000 -4.251.000
Avskrivning -1.125.000 -1.031.000 -1.024.000 -1.055.000 -911.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.879.000 -5.727.000 -5.786.000 -4.584.000 -5.318.000
Driftskostnader -21.479.000 -16.862.000 -16.945.000 -13.919.000 -15.763.000
Driftsresultat 7.297.000 6.606.000 4.409.000 2.404.000 3.680.000
Finansinntekter 163.000 191.000 90.000 42.000 73.000
Finanskostnader -23.000 -20.000 -37.000 -55.000 -51.000
Finans 140.000 171.000 53.000 -13.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.741.000 -4.203.000 -3.000.000 -1.250.000 -1.000.000
Årsresultat 5.566.000 4.938.000 3.250.000 1.716.000 2.661.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.162.000 4.623.000 4.353.000 4.653.000 5.126.000
Sum varige driftsmidler 6.162.000 4.623.000 4.353.000 4.653.000 5.126.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.162.000 4.623.000 4.353.000 4.653.000 5.126.000
Varebeholdning 375.000 364.000 248.000 348.000 271.000
Kundefordringer 3.441.000 2.224.000 4.171.000 2.807.000 3.734.000
Andre fordringer 74.000 5.000 115.000 59.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.009.000 6.095.000 1.918.000 1.876.000 1.147.000
Sum omløpsmidler 9.898.000 8.687.000 6.451.000 5.090.000 5.204.000
Sum eiendeler 16.060.000 13.310.000 10.804.000 9.743.000 10.330.000
Sum opptjent egenkapital 4.319.000 3.494.000 2.759.000 4.509.000 4.043.000
Sum egenkapital 4.819.000 3.994.000 3.259.000 5.009.000 4.543.000
Sum avsetninger til forpliktelser 221.000 100.000 153.000 135.000 62.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 346.000 393.000 649.000 1.283.000 1.596.000
Leverandørgjeld 2.362.000 1.126.000 1.430.000 444.000 795.000
Betalbar skatt 1.750.000 1.893.000 1.193.000 602.000 1.030.000
Skyldig offentlige avgifter 987.000 580.000 442.000 504.000 615.000
Utbytte -4.741.000 -4.203.000 -3.000.000 -1.250.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.056.000 1.122.000 830.000 651.000 751.000
Sum kortsiktig gjeld 10.896.000 8.923.000 6.896.000 3.451.000 4.191.000
Sum gjeld og egenkapital 16.061.000 13.310.000 10.804.000 9.743.000 10.330.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -998.000 -236.000 -445.000 1.639.000 1.013.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 0.9 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 0.9 1.4 1.2
Soliditet 3 30.0 30.2 51.4 44.0
Resultatgrad 25.4 28.1 20.6 14.7 18.9
Rentedekningsgrad 317.3 339.9 121.6 44.5 73.6
Gjeldsgrad 2.3 2.3 2.3 0.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 46.4 51.1 41.6 25.1 36.3
Signatur
20.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex