Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggmann Gruppen AS
Juridisk navn:  Byggmann Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70189060
Flyplassvegen 22 Flyplassvegen 22 Fax:
6040 Vigra 6040 Vigra
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 936488501
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 8/21/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.78%
Resultat  
  
-39.2%
Egenkapital  
  
-31.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.564.000 25.009.000 21.927.000 18.591.000 13.097.000
Resultat: 2.711.000 4.459.000 4.676.000 2.308.000 1.508.000
Egenkapital: 6.348.000 9.263.000 10.576.000 9.372.000 8.422.000
Regnskap for  Byggmann Gruppen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.564.000 25.009.000 21.927.000 18.591.000 13.097.000
Driftskostnader -20.965.000 -20.675.000 -17.339.000 -16.317.000 -11.636.000
Driftsresultat 2.599.000 4.335.000 4.588.000 2.274.000 1.461.000
Finansinntekter 113.000 125.000 90.000 37.000 47.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 0
Finans 112.000 124.000 89.000 34.000 47.000
Resultat før skatt 2.711.000 4.459.000 4.676.000 2.308.000 1.508.000
Skattekostnad -626.000 -1.072.000 -1.170.000 -628.000 -407.000
Årsresultat 2.085.000 3.387.000 3.507.000 1.680.000 1.102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 118.000 123.000 146.000 2.767.000 2.773.000
Sum omløpsmidler 17.356.000 19.486.000 17.979.000 10.763.000 8.578.000
Sum eiendeler 17.474.000 19.609.000 18.125.000 13.530.000 11.351.000
Sum opptjent egenkapital 6.248.000 9.163.000 10.476.000 9.272.000 8.322.000
Sum egenkapital 6.348.000 9.263.000 10.576.000 9.372.000 8.422.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 12.000
Sum kortsiktig gjeld 11.126.000 10.346.000 7.549.000 4.157.000 2.917.000
Sum gjeld og egenkapital 17.474.000 19.609.000 18.125.000 13.529.000 11.351.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.399.000 21.199.000 20.611.000 17.336.000 13.097.000
Andre inntekter 3.165.000 3.810.000 1.316.000 1.255.000 0
Driftsinntekter 23.564.000 25.009.000 21.927.000 18.591.000 13.097.000
Varekostnad -4.005.000 -4.058.000 -3.239.000 -2.820.000 -2.415.000
Lønninger -11.128.000 -11.573.000 -9.618.000 -8.921.000 -5.262.000
Avskrivning -57.000 -67.000 -69.000 -104.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.775.000 -4.977.000 -4.413.000 -4.472.000 -3.849.000
Driftskostnader -20.965.000 -20.675.000 -17.339.000 -16.317.000 -11.636.000
Driftsresultat 2.599.000 4.335.000 4.588.000 2.274.000 1.461.000
Finansinntekter 113.000 125.000 90.000 37.000 47.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 0
Finans 112.000 124.000 89.000 34.000 47.000
Konsernbidrag -5.000.000 0 -2.303.000 -730.000 -730.000
Utbytte 0 -4.700.000 0 0 0
Årsresultat 2.085.000 3.387.000 3.507.000 1.680.000 1.102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 28.000 7.000 59.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 18.000 74.000 129.000
Driftsløsøre 80.000 95.000 121.000 32.000 45.000
Sum varige driftsmidler 80.000 95.000 140.000 106.000 173.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.602.000 2.600.000
Sum anleggsmidler 118.000 123.000 146.000 2.767.000 2.773.000
Varebeholdning 44.000 65.000 11.000 23.000 0
Kundefordringer 625.000 57.000 811.000 709.000 3.421.000
Andre fordringer 6.750.000 5.213.000 5.176.000 3.774.000 3.880.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.938.000 14.151.000 11.980.000 6.258.000 1.276.000
Sum omløpsmidler 17.356.000 19.486.000 17.979.000 10.763.000 8.578.000
Sum eiendeler 17.474.000 19.609.000 18.125.000 13.530.000 11.351.000
Sum opptjent egenkapital 6.248.000 9.163.000 10.476.000 9.272.000 8.322.000
Sum egenkapital 6.348.000 9.263.000 10.576.000 9.372.000 8.422.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 12.000
Leverandørgjeld 756.000 257.000 215.000 302.000 546.000
Betalbar skatt 637.000 1.093.000 670.000 429.000 135.000
Skyldig offentlige avgifter 1.223.000 1.391.000 1.133.000 941.000 749.000
Utbytte 0 -4.700.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.511.000 2.904.000 2.782.000 1.486.000 487.000
Sum kortsiktig gjeld 11.126.000 10.346.000 7.549.000 4.157.000 2.917.000
Sum gjeld og egenkapital 17.474.000 19.609.000 18.125.000 13.529.000 11.351.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.230.000 9.140.000 10.430.000 6.606.000 5.661.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 2.4 2.6 2.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 2.4 2.6 3.0
Soliditet 36.3 47.2 58.4 69.3 74.2
Resultatgrad 1 17.3 20.9 12.2 11.2
Rentedekningsgrad 2 4 4 770.3
Gjeldsgrad 1.8 1.1 0.7 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 15.5 22.7 25.8 17.1 13.3
Signatur
30.11.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
30.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex