Byggmann Handel AS
Juridisk navn:  Byggmann Handel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70182110
Flyplassvegen 22 Flyplassvegen 22 Fax: 70182133
6040 Vigra 6040 Vigra
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 975917029
Aksjekapital: 310.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/16/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.71%
Resultat  
  
-0.34%
Egenkapital  
  
7.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 53.661.000 47.193.000 36.122.000 58.067.000 143.352.000
Resultat: 868.000 871.000 2.013.000 2.059.000 3.476.000
Egenkapital: 9.506.000 8.838.000 8.175.000 7.862.000 7.571.000
Regnskap for  Byggmann Handel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 53.661.000 47.193.000 36.122.000 58.067.000 143.352.000
Driftskostnader -52.885.000 -46.431.000 -34.171.000 -56.149.000 -140.067.000
Driftsresultat 775.000 762.000 1.952.000 1.917.000 3.284.000
Finansinntekter 94.000 114.000 62.000 147.000 213.000
Finanskostnader 0 -4.000 -1.000 -5.000 -21.000
Finans 94.000 110.000 61.000 142.000 192.000
Resultat før skatt 868.000 871.000 2.013.000 2.059.000 3.476.000
Skattekostnad -200.000 -208.000 -500.000 -568.000 -938.000
Årsresultat 668.000 663.000 1.513.000 1.491.000 2.538.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 51.000 70.000 145.000 341.000
Sum omløpsmidler 13.106.000 10.514.000 11.471.000 12.880.000 20.066.000
Sum eiendeler 13.151.000 10.565.000 11.541.000 13.025.000 20.407.000
Sum opptjent egenkapital 9.196.000 8.528.000 7.865.000 7.552.000 7.261.000
Sum egenkapital 9.506.000 8.838.000 8.175.000 7.862.000 7.571.000
Sum langsiktig gjeld 0 22.000 63.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.644.000 1.705.000 3.303.000 5.163.000 12.835.000
Sum gjeld og egenkapital 13.150.000 10.565.000 11.541.000 13.025.000 20.406.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.661.000 47.193.000 36.123.000 57.674.000 143.062.000
Andre inntekter 0 0 0 393.000 290.000
Driftsinntekter 53.661.000 47.193.000 36.122.000 58.067.000 143.352.000
Varekostnad -48.938.000 -42.196.000 -31.684.000 -52.330.000 -135.174.000
Lønninger -1.772.000 -284.000 -989.000 -1.717.000 -2.776.000
Avskrivning -19.000 -19.000 -9.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.156.000 -3.932.000 -1.489.000 -2.102.000 -2.117.000
Driftskostnader -52.885.000 -46.431.000 -34.171.000 -56.149.000 -140.067.000
Driftsresultat 775.000 762.000 1.952.000 1.917.000 3.284.000
Finansinntekter 94.000 114.000 62.000 147.000 213.000
Finanskostnader 0 -4.000 -1.000 -5.000 -21.000
Finans 94.000 110.000 61.000 142.000 192.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Årsresultat 668.000 663.000 1.513.000 1.491.000 2.538.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 0 0 145.000 281.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 51.000 70.000 0 0
Sum varige driftsmidler 32.000 51.000 70.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 60.000
Sum anleggsmidler 45.000 51.000 70.000 145.000 341.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.377.000 4.054.000 3.383.000 5.836.000 12.926.000
Andre fordringer 4.493.000 4.023.000 4.548.000 4.102.000 3.909.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.236.000 2.437.000 3.540.000 2.942.000 3.231.000
Sum omløpsmidler 13.106.000 10.514.000 11.471.000 12.880.000 20.066.000
Sum eiendeler 13.151.000 10.565.000 11.541.000 13.025.000 20.407.000
Sum opptjent egenkapital 9.196.000 8.528.000 7.865.000 7.552.000 7.261.000
Sum egenkapital 9.506.000 8.838.000 8.175.000 7.862.000 7.571.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 22.000 63.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 22.000 63.000 0 0
Leverandørgjeld 3.052.000 1.302.000 1.476.000 3.152.000 5.525.000
Betalbar skatt 235.000 250.000 291.000 433.000 1.140.000
Skyldig offentlige avgifter 223.000 120.000 268.000 169.000 722.000
Utbytte 0 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 133.000 33.000 67.000 210.000 4.248.000
Sum kortsiktig gjeld 3.644.000 1.705.000 3.303.000 5.163.000 12.835.000
Sum gjeld og egenkapital 13.150.000 10.565.000 11.541.000 13.025.000 20.406.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.462.000 8.809.000 8.168.000 7.717.000 7.231.000
Likviditetsgrad 1 3.6 6.2 3.5 2.5 1.6
Likviditetsgrad 2 3.6 6.2 3.5 2.5 1.6
Soliditet 72.3 83.7 70.8 60.4 37.1
Resultatgrad 1.4 1.6 5.4 3.3 2.3
Rentedekningsgrad 190.5 1 412.8 166.5
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.4 0.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 6.6 8.3 17.5 15.8 17.1
Signatur
01.12.2016
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
01.12.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex