Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggmann Nord AS
Juridisk navn:  Byggmann Nord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75538200
Postboks 24 Kulturveien 3589 Fax: 75538201
8108 Misvær 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 992552271
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 4/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Fauske Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.87%
Resultat  
  
-14.67%
Egenkapital  
  
19.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.626.000 14.028.000 14.713.000 12.975.000 15.277.000
Resultat: 320.000 375.000 573.000 -287.000 1.028.000
Egenkapital: 1.507.000 1.261.000 974.000 541.000 1.156.000
Regnskap for  Byggmann Nord AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.626.000 14.028.000 14.713.000 12.975.000 15.277.000
Driftskostnader -13.150.000 -13.480.000 -13.998.000 -13.098.000 -14.112.000
Driftsresultat 476.000 548.000 714.000 -123.000 1.165.000
Finansinntekter 4.000 34.000 24.000 17.000 26.000
Finanskostnader -160.000 -207.000 -164.000 -180.000 -163.000
Finans -156.000 -173.000 -140.000 -163.000 -137.000
Resultat før skatt 320.000 375.000 573.000 -287.000 1.028.000
Skattekostnad -73.000 -88.000 -140.000 72.000 -278.000
Årsresultat 247.000 287.000 433.000 -215.000 750.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.490.000 4.257.000 3.938.000 3.833.000 2.689.000
Sum omløpsmidler 3.153.000 4.266.000 3.680.000 2.698.000 3.810.000
Sum eiendeler 7.643.000 8.523.000 7.618.000 6.531.000 6.499.000
Sum opptjent egenkapital 1.440.000 1.193.000 907.000 474.000 1.089.000
Sum egenkapital 1.507.000 1.261.000 974.000 541.000 1.156.000
Sum langsiktig gjeld 3.394.000 3.654.000 3.806.000 2.983.000 2.540.000
Sum kortsiktig gjeld 2.742.000 3.609.000 2.837.000 3.007.000 2.803.000
Sum gjeld og egenkapital 7.643.000 8.523.000 7.617.000 6.531.000 6.499.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.432.000 13.998.000 14.680.000 12.942.000 15.252.000
Andre inntekter 194.000 29.000 33.000 32.000 25.000
Driftsinntekter 13.626.000 14.028.000 14.713.000 12.975.000 15.277.000
Varekostnad -5.006.000 -5.330.000 -6.040.000 -5.871.000 -7.377.000
Lønninger -6.399.000 -6.165.000 -6.174.000 -5.305.000 -4.819.000
Avskrivning -317.000 -309.000 -324.000 -321.000 -320.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.644.000 -1.645.000 -1.616.000 -1.601.000 -1.596.000
Driftskostnader -13.150.000 -13.480.000 -13.998.000 -13.098.000 -14.112.000
Driftsresultat 476.000 548.000 714.000 -123.000 1.165.000
Finansinntekter 4.000 34.000 24.000 17.000 26.000
Finanskostnader -160.000 -207.000 -164.000 -180.000 -163.000
Finans -156.000 -173.000 -140.000 -163.000 -137.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 247.000 287.000 433.000 -215.000 750.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 15.000 35.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 63.000 35.000
Fast eiendom 4.167.000 3.874.000 3.345.000 3.165.000 2.093.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 173.000 233.000 442.000 454.000 561.000
Sum varige driftsmidler 4.340.000 4.107.000 3.788.000 3.619.000 2.654.000
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 150.000 150.000 150.000 0
Sum anleggsmidler 4.490.000 4.257.000 3.938.000 3.833.000 2.689.000
Varebeholdning 811.000 664.000 803.000 806.000 1.048.000
Kundefordringer 473.000 1.900.000 1.342.000 368.000 575.000
Andre fordringer 232.000 114.000 249.000 172.000 274.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.638.000 1.589.000 1.286.000 1.352.000 1.913.000
Sum omløpsmidler 3.153.000 4.266.000 3.680.000 2.698.000 3.810.000
Sum eiendeler 7.643.000 8.523.000 7.618.000 6.531.000 6.499.000
Sum opptjent egenkapital 1.440.000 1.193.000 907.000 474.000 1.089.000
Sum egenkapital 1.507.000 1.261.000 974.000 541.000 1.156.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 45.000 87.000 0 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.394.000 3.654.000 3.806.000 2.983.000 2.540.000
Leverandørgjeld 1.143.000 1.379.000 584.000 639.000 952.000
Betalbar skatt 90.000 131.000 5.000 0 471.000
Skyldig offentlige avgifter 800.000 1.215.000 1.091.000 781.000 475.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 708.000 884.000 1.157.000 1.587.000 906.000
Sum kortsiktig gjeld 2.742.000 3.609.000 2.837.000 3.007.000 2.803.000
Sum gjeld og egenkapital 7.643.000 8.523.000 7.617.000 6.531.000 6.499.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 411.000 657.000 843.000 -309.000 1.007.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1 0.7 1.0
Soliditet 19.7 14.8 12.8 8.3 17.8
Resultatgrad 3.5 3.9 4.9 -0.9 7.6
Rentedekningsgrad 3 2.6 4.4 -0.6 7.3
Gjeldsgrad 4.1 5.8 6.8 11.1 4.6
Total kapitalrentabilitet 6.3 6.8 9.7 -1.6 18.3
Signatur
30.12.2019
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.12.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex