Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggmann Per Larsen AS
Juridisk navn:  Byggmann Per Larsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skuiveien 44 Skuiveien 44 Fax:
1339 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 990297983
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/14/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Byrgin Revisjon AS
Regnskapsfører: Vår Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.1%
Resultat  
  
1.33%
Egenkapital  
  
-45.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.539.000 4.102.000 3.163.000 6.703.000 6.588.000
Resultat: -74.000 -75.000 -713.000 217.000 30.000
Egenkapital: -242.000 -166.000 -102.000 439.000 267.000
Regnskap for  Byggmann Per Larsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.539.000 4.102.000 3.163.000 6.703.000 6.588.000
Driftskostnader -2.597.000 -4.163.000 -3.860.000 -6.475.000 -6.557.000
Driftsresultat -59.000 -62.000 -697.000 227.000 31.000
Finansinntekter 5.000 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -13.000 -16.000 -10.000 -2.000
Finans -15.000 -13.000 -16.000 -10.000 -2.000
Resultat før skatt -74.000 -75.000 -713.000 217.000 30.000
Skattekostnad 9.000 11.000 172.000 -45.000 -8.000
Årsresultat -65.000 -64.000 -541.000 172.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 472.000 551.000 602.000 534.000 23.000
Sum omløpsmidler 1.571.000 1.197.000 482.000 986.000 1.700.000
Sum eiendeler 2.043.000 1.748.000 1.084.000 1.520.000 1.723.000
Sum opptjent egenkapital -342.000 -266.000 -202.000 339.000 167.000
Sum egenkapital -242.000 -166.000 -102.000 439.000 267.000
Sum langsiktig gjeld 115.000 177.000 237.000 312.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 2.170.000 1.737.000 949.000 770.000 1.444.000
Sum gjeld og egenkapital 2.043.000 1.748.000 1.084.000 1.521.000 1.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.539.000 4.102.000 3.163.000 6.703.000 6.588.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.539.000 4.102.000 3.163.000 6.703.000 6.588.000
Varekostnad -1.081.000 -2.787.000 -1.968.000 -4.675.000 -5.041.000
Lønninger -1.301.000 -858.000 -1.414.000 -1.305.000 -1.277.000
Avskrivning -77.000 -96.000 -107.000 -59.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -372.000 -391.000 -436.000 -233.000
Driftskostnader -2.597.000 -4.163.000 -3.860.000 -6.475.000 -6.557.000
Driftsresultat -59.000 -62.000 -697.000 227.000 31.000
Finansinntekter 5.000 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -13.000 -16.000 -10.000 -2.000
Finans -15.000 -13.000 -16.000 -10.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -65.000 -64.000 -541.000 172.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 164.000 165.000 154.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 22.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 286.000 386.000 447.000 534.000 23.000
Sum varige driftsmidler 308.000 386.000 447.000 534.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 472.000 551.000 602.000 534.000 23.000
Varebeholdning 12.000 15.000 65.000 45.000 50.000
Kundefordringer 1.520.000 1.088.000 284.000 842.000 1.469.000
Andre fordringer 6.000 67.000 13.000 40.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 28.000 120.000 60.000 122.000
Sum omløpsmidler 1.571.000 1.197.000 482.000 986.000 1.700.000
Sum eiendeler 2.043.000 1.748.000 1.084.000 1.520.000 1.723.000
Sum opptjent egenkapital -342.000 -266.000 -202.000 339.000 167.000
Sum egenkapital -242.000 -166.000 -102.000 439.000 267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 17.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 115.000 177.000 237.000 312.000 12.000
Leverandørgjeld 1.054.000 1.136.000 112.000 414.000 1.125.000
Betalbar skatt 0 0 0 40.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 223.000 41.000 141.000 121.000 192.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 893.000 560.000 696.000 195.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 2.170.000 1.737.000 949.000 770.000 1.444.000
Sum gjeld og egenkapital 2.043.000 1.748.000 1.084.000 1.521.000 1.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -599.000 -540.000 -467.000 216.000 256.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.5 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.4 1.3 1.2
Soliditet -11.8 -9.5 -9.4 28.9 15.5
Resultatgrad -2.3 -1.5 3.4 0.5
Rentedekningsgrad -4.8 -43.6 22.7 15.5
Gjeldsgrad -9.4 -11.5 -11.6 2.5 5.5
Total kapitalrentabilitet -2.6 -3.5 -64.3 14.9 1.8
Signatur
12.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex