Byggmester Gunnar Melting As
Juridisk navn:  Byggmester Gunnar Melting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92609781
Nedre Stibakken 20 Nedre Stibakken 20 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 998038332
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/20/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS
Regnskapsfører: Proff Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.37%
Resultat  
  
735%
Egenkapital  
  
37.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.398.000 6.643.000 4.998.000 4.194.000 4.142.000
Resultat: 167.000 20.000 141.000 56.000 210.000
Egenkapital: 291.000 212.000 197.000 191.000 150.000
Regnskap for  Byggmester Gunnar Melting As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.398.000 6.643.000 4.998.000 4.194.000 4.142.000
Driftskostnader -7.230.000 -6.622.000 -4.854.000 -4.136.000 -3.933.000
Driftsresultat 168.000 22.000 144.000 59.000 209.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finans -1.000 -2.000 -2.000 -3.000 2.000
Resultat før skatt 167.000 20.000 141.000 56.000 210.000
Skattekostnad -39.000 -5.000 -35.000 -15.000 -58.000
Årsresultat 129.000 15.000 106.000 41.000 152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 196.000 40.000 -38.000 -49.000 103.000
Sum omløpsmidler 1.313.000 1.517.000 1.140.000 745.000 930.000
Sum eiendeler 1.509.000 1.557.000 1.102.000 696.000 1.033.000
Sum opptjent egenkapital 261.000 182.000 167.000 161.000 120.000
Sum egenkapital 291.000 212.000 197.000 191.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 1.000 2.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.219.000 1.344.000 904.000 504.000 879.000
Sum gjeld og egenkapital 1.510.000 1.557.000 1.102.000 697.000 1.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.398.000 6.643.000 4.998.000 4.194.000 4.142.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.398.000 6.643.000 4.998.000 4.194.000 4.142.000
Varekostnad -4.693.000 -4.367.000 -2.602.000 -2.100.000 -2.209.000
Lønninger -1.643.000 -1.587.000 -1.602.000 -1.527.000 -1.330.000
Avskrivning -31.000 -14.000 -7.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -863.000 -654.000 -643.000 -508.000 -394.000
Driftskostnader -7.230.000 -6.622.000 -4.854.000 -4.136.000 -3.933.000
Driftsresultat 168.000 22.000 144.000 59.000 209.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finans -1.000 -2.000 -2.000 -3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -50.000 0 -100.000 0 -100.000
Årsresultat 129.000 15.000 106.000 41.000 152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 191.000 40.000 27.000 34.000 0
Sum varige driftsmidler 191.000 40.000 27.000 34.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 -65.000 -83.000 103.000
Sum anleggsmidler 196.000 40.000 -38.000 -49.000 103.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 739.000 727.000 512.000 202.000 741.000
Andre fordringer 35.000 61.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 540.000 730.000 628.000 543.000 189.000
Sum omløpsmidler 1.313.000 1.517.000 1.140.000 745.000 930.000
Sum eiendeler 1.509.000 1.557.000 1.102.000 696.000 1.033.000
Sum opptjent egenkapital 261.000 182.000 167.000 161.000 120.000
Sum egenkapital 291.000 212.000 197.000 191.000 150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 1.000 2.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 1.000 2.000 4.000
Leverandørgjeld 556.000 894.000 338.000 153.000 275.000
Betalbar skatt 45.000 5.000 36.000 18.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 213.000 180.000 225.000 176.000 207.000
Utbytte -50.000 0 -100.000 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 356.000 265.000 206.000 157.000 243.000
Sum kortsiktig gjeld 1.219.000 1.344.000 904.000 504.000 879.000
Sum gjeld og egenkapital 1.510.000 1.557.000 1.102.000 697.000 1.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 94.000 173.000 236.000 241.000 51.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.3 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.3 1.5 1.1
Soliditet 19.3 13.6 17.9 27.4 14.5
Resultatgrad 2.3 0.3 2.9 1.4 5.0
Rentedekningsgrad 1 1 7 19.7 106.5
Gjeldsgrad 4.2 6.3 4.6 2.6 5.9
Total kapitalrentabilitet 11.1 1.4 13.1 8.5 20.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex