Byggmester Helge Krokeide AS
Juridisk navn:  Byggmester Helge Krokeide AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55120216
Rekdalsveien 95 Rekdalsveien 95 Fax: 55123440
5151 Straumsgrend 5151 Straumsgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 927317540
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/27/1974
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.54%
Resultat  
  
-83.46%
Egenkapital  
  
0.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.920.000 4.482.000 3.717.000 7.844.000 4.264.000
Resultat: 67.000 405.000 133.000 1.022.000 -919.000
Egenkapital: 4.985.000 4.982.000 4.675.000 4.583.000 3.966.000
Regnskap for  Byggmester Helge Krokeide AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.920.000 4.482.000 3.717.000 7.844.000 4.264.000
Driftskostnader -3.681.000 -4.109.000 -3.595.000 -6.935.000 -5.270.000
Driftsresultat 238.000 374.000 122.000 910.000 -1.006.000
Finansinntekter 39.000 35.000 23.000 112.000 131.000
Finanskostnader -211.000 -4.000 -12.000 0 -44.000
Finans -172.000 31.000 11.000 112.000 87.000
Resultat før skatt 67.000 405.000 133.000 1.022.000 -919.000
Skattekostnad -64.000 -98.000 -42.000 -405.000 264.000
Årsresultat 3.000 307.000 92.000 617.000 -655.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.465.000 3.825.000 665.000 823.000 1.489.000
Sum omløpsmidler 2.897.000 2.102.000 4.751.000 4.669.000 3.665.000
Sum eiendeler 5.362.000 5.927.000 5.416.000 5.492.000 5.154.000
Sum opptjent egenkapital 4.585.000 4.582.000 4.275.000 4.183.000 3.566.000
Sum egenkapital 4.985.000 4.982.000 4.675.000 4.583.000 3.966.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 38.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 370.000 906.000 741.000 909.000 1.188.000
Sum gjeld og egenkapital 5.362.000 5.926.000 5.416.000 5.492.000 5.154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.920.000 4.032.000 3.717.000 7.844.000 4.234.000
Andre inntekter 0 450.000 0 0 30.000
Driftsinntekter 3.920.000 4.482.000 3.717.000 7.844.000 4.264.000
Varekostnad -2.297.000 -2.240.000 -2.000.000 -4.695.000 -1.948.000
Lønninger -469.000 -842.000 -966.000 -997.000 -804.000
Avskrivning -354.000 -325.000 -147.000 -275.000 -288.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -561.000 -702.000 -482.000 -968.000 -2.230.000
Driftskostnader -3.681.000 -4.109.000 -3.595.000 -6.935.000 -5.270.000
Driftsresultat 238.000 374.000 122.000 910.000 -1.006.000
Finansinntekter 39.000 35.000 23.000 112.000 131.000
Finanskostnader -211.000 -4.000 -12.000 0 -44.000
Finans -172.000 31.000 11.000 112.000 87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 307.000 92.000 617.000 -655.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 60.000 59.000 464.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 740.000 1.092.000 369.000 513.000 781.000
Driftsløsøre 0 2.000 5.000 9.000 15.000
Sum varige driftsmidler 740.000 1.094.000 374.000 522.000 796.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.725.000 2.731.000 231.000 243.000 229.000
Sum anleggsmidler 2.465.000 3.825.000 665.000 823.000 1.489.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 324.000 600.000 1.071.000 624.000 2.371.000
Andre fordringer 80.000 90.000 82.000 105.000 185.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.493.000 1.412.000 3.598.000 3.939.000 1.109.000
Sum omløpsmidler 2.897.000 2.102.000 4.751.000 4.669.000 3.665.000
Sum eiendeler 5.362.000 5.927.000 5.416.000 5.492.000 5.154.000
Sum opptjent egenkapital 4.585.000 4.582.000 4.275.000 4.183.000 3.566.000
Sum egenkapital 4.985.000 4.982.000 4.675.000 4.583.000 3.966.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 38.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 38.000 0 0 0
Leverandørgjeld 83.000 642.000 223.000 165.000 495.000
Betalbar skatt 95.000 0 43.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 88.000 227.000 439.000 120.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 132.000 176.000 248.000 306.000 574.000
Sum kortsiktig gjeld 370.000 906.000 741.000 909.000 1.188.000
Sum gjeld og egenkapital 5.362.000 5.926.000 5.416.000 5.492.000 5.154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.527.000 1.196.000 4.010.000 3.760.000 2.477.000
Likviditetsgrad 1 7.8 2.3 6.4 5.1 3.1
Likviditetsgrad 2 7.8 2.3 6.4 5.2 3.1
Soliditet 9 84.1 86.3 83.4 76.9
Resultatgrad 6.1 8.3 3.3 11.6 -23.6
Rentedekningsgrad 1.1 93.5 10.2 -19.9
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 5.2 6.9 2.7 18.6 -17.0
Signatur
13.12.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex