Byggmester Helge Krokeide AS
Juridisk navn:  Byggmester Helge Krokeide AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55120216
Rekdalsveien 95 Rekdalsveien 95 Fax: 55123440
5151 Straumsgrend 5151 Straumsgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 927317540
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/27/1974
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.97%
Resultat  
  
650.75%
Egenkapital  
  
7.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.353.000 3.920.000 4.482.000 3.717.000 7.844.000
Resultat: 503.000 67.000 405.000 133.000 1.022.000
Egenkapital: 5.376.000 4.985.000 4.982.000 4.675.000 4.583.000
Regnskap for  Byggmester Helge Krokeide AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.353.000 3.920.000 4.482.000 3.717.000 7.844.000
Driftskostnader -1.929.000 -3.681.000 -4.109.000 -3.595.000 -6.935.000
Driftsresultat 423.000 238.000 374.000 122.000 910.000
Finansinntekter 80.000 39.000 35.000 23.000 112.000
Finanskostnader 1.000 -211.000 -4.000 -12.000 0
Finans 81.000 -172.000 31.000 11.000 112.000
Resultat før skatt 503.000 67.000 405.000 133.000 1.022.000
Skattekostnad -112.000 -64.000 -98.000 -42.000 -405.000
Årsresultat 391.000 3.000 307.000 92.000 617.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.943.000 2.465.000 3.825.000 665.000 823.000
Sum omløpsmidler 889.000 2.897.000 2.102.000 4.751.000 4.669.000
Sum eiendeler 5.832.000 5.362.000 5.927.000 5.416.000 5.492.000
Sum opptjent egenkapital 4.976.000 4.585.000 4.582.000 4.275.000 4.183.000
Sum egenkapital 5.376.000 4.985.000 4.982.000 4.675.000 4.583.000
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 38.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 457.000 370.000 906.000 741.000 909.000
Sum gjeld og egenkapital 5.833.000 5.362.000 5.926.000 5.416.000 5.492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.314.000 3.920.000 4.032.000 3.717.000 7.844.000
Andre inntekter 39.000 0 450.000 0 0
Driftsinntekter 2.353.000 3.920.000 4.482.000 3.717.000 7.844.000
Varekostnad -1.095.000 -2.297.000 -2.240.000 -2.000.000 -4.695.000
Lønninger -23.000 -469.000 -842.000 -966.000 -997.000
Avskrivning -289.000 -354.000 -325.000 -147.000 -275.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -522.000 -561.000 -702.000 -482.000 -968.000
Driftskostnader -1.929.000 -3.681.000 -4.109.000 -3.595.000 -6.935.000
Driftsresultat 423.000 238.000 374.000 122.000 910.000
Finansinntekter 80.000 39.000 35.000 23.000 112.000
Finanskostnader 1.000 -211.000 -4.000 -12.000 0
Finans 81.000 -172.000 31.000 11.000 112.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 391.000 3.000 307.000 92.000 617.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 0 0 60.000 59.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 451.000 740.000 1.092.000 369.000 513.000
Driftsløsøre 0 0 2.000 5.000 9.000
Sum varige driftsmidler 451.000 740.000 1.094.000 374.000 522.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.478.000 1.725.000 2.731.000 231.000 243.000
Sum anleggsmidler 4.943.000 2.465.000 3.825.000 665.000 823.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 252.000 324.000 600.000 1.071.000 624.000
Andre fordringer 51.000 80.000 90.000 82.000 105.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 587.000 2.493.000 1.412.000 3.598.000 3.939.000
Sum omløpsmidler 889.000 2.897.000 2.102.000 4.751.000 4.669.000
Sum eiendeler 5.832.000 5.362.000 5.927.000 5.416.000 5.492.000
Sum opptjent egenkapital 4.976.000 4.585.000 4.582.000 4.275.000 4.183.000
Sum egenkapital 5.376.000 4.985.000 4.982.000 4.675.000 4.583.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 7.000 38.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 38.000 0 0
Leverandørgjeld 159.000 83.000 642.000 223.000 165.000
Betalbar skatt 133.000 95.000 0 43.000 0
Skyldig offentlige avgifter 78.000 60.000 88.000 227.000 439.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 132.000 176.000 248.000 306.000
Sum kortsiktig gjeld 457.000 370.000 906.000 741.000 909.000
Sum gjeld og egenkapital 5.833.000 5.362.000 5.926.000 5.416.000 5.492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 432.000 2.527.000 1.196.000 4.010.000 3.760.000
Likviditetsgrad 1 1.9 7.8 2.3 6.4 5.1
Likviditetsgrad 2 1.9 7.8 2.3 6.4 5.2
Soliditet 92.2 9 84.1 86.3 83.4
Resultatgrad 1 6.1 8.3 3.3 11.6
Rentedekningsgrad 1.1 93.5 10.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 8.6 5.2 6.9 2.7 18.6
Signatur
13.12.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex