Byggmester Kjell Pettersen AS
Juridisk navn:  Byggmester Kjell Pettersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75522106
Postboks 421 Breivikveien 26 Fax: 75522108
8001 Bodø 8003 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 951724955
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordvest Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.8%
Resultat  
  
269%
Egenkapital  
  
3.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.543.000 1.501.000 1.444.000 1.142.000 1.800.000
Resultat: 169.000 -100.000 66.000 17.000 293.000
Egenkapital: 4.956.000 4.798.000 4.898.000 4.837.000 4.853.000
Regnskap for  Byggmester Kjell Pettersen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.543.000 1.501.000 1.444.000 1.142.000 1.800.000
Driftskostnader -1.457.000 -1.684.000 -1.446.000 -1.175.000 -1.549.000
Driftsresultat 86.000 -183.000 -2.000 -33.000 250.000
Finansinntekter 84.000 83.000 68.000 51.000 82.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -39.000
Finans 84.000 83.000 68.000 51.000 43.000
Resultat før skatt 169.000 -100.000 66.000 17.000 293.000
Skattekostnad -12.000 0 -5.000 -33.000 -84.000
Årsresultat 158.000 -100.000 61.000 -16.000 209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.183.000 4.357.000 4.533.000 3.242.000 3.454.000
Sum omløpsmidler 1.106.000 619.000 592.000 1.909.000 1.773.000
Sum eiendeler 5.289.000 4.976.000 5.125.000 5.151.000 5.227.000
Sum opptjent egenkapital 3.456.000 3.298.000 3.398.000 3.337.000 3.353.000
Sum egenkapital 4.956.000 4.798.000 4.898.000 4.837.000 4.853.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 334.000 179.000 227.000 314.000 375.000
Sum gjeld og egenkapital 5.290.000 4.977.000 5.125.000 5.151.000 5.228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 852.000 555.000 670.000 484.000 1.150.000
Andre inntekter 691.000 946.000 774.000 659.000 650.000
Driftsinntekter 1.543.000 1.501.000 1.444.000 1.142.000 1.800.000
Varekostnad -249.000 -83.000 -139.000 -101.000 -354.000
Lønninger -770.000 -760.000 -713.000 -535.000 -638.000
Avskrivning -130.000 -180.000 -209.000 -212.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -308.000 -661.000 -385.000 -327.000 -382.000
Driftskostnader -1.457.000 -1.684.000 -1.446.000 -1.175.000 -1.549.000
Driftsresultat 86.000 -183.000 -2.000 -33.000 250.000
Finansinntekter 84.000 83.000 68.000 51.000 82.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -39.000
Finans 84.000 83.000 68.000 51.000 43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 158.000 -100.000 61.000 -16.000 209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.576.000 2.654.000 2.732.000 2.810.000 2.888.000
Maskiner anlegg 93.000 121.000 13.000 24.000 37.000
Driftsløsøre 0 67.000 273.000 394.000 514.000
Sum varige driftsmidler 2.668.000 2.842.000 3.018.000 3.227.000 3.439.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.515.000 1.515.000 1.515.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 4.183.000 4.357.000 4.533.000 3.242.000 3.454.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 92.000 89.000 89.000 160.000 50.000
Andre fordringer 19.000 7.000 95.000 33.000 122.000
Sum investeringer 0 0 0 231.000 222.000
Kasse, bank 995.000 524.000 407.000 1.485.000 1.380.000
Sum omløpsmidler 1.106.000 619.000 592.000 1.909.000 1.773.000
Sum eiendeler 5.289.000 4.976.000 5.125.000 5.151.000 5.227.000
Sum opptjent egenkapital 3.456.000 3.298.000 3.398.000 3.337.000 3.353.000
Sum egenkapital 4.956.000 4.798.000 4.898.000 4.837.000 4.853.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 6.000 27.000 21.000 25.000
Betalbar skatt 12.000 0 5.000 33.000 84.000
Skyldig offentlige avgifter 163.000 45.000 87.000 72.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 153.000 128.000 109.000 188.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 334.000 179.000 227.000 314.000 375.000
Sum gjeld og egenkapital 5.290.000 4.977.000 5.125.000 5.151.000 5.228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 772.000 440.000 365.000 1.595.000 1.398.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.5 2.6 6.1 4.7
Likviditetsgrad 2 3.3 3.5 2.6 6.1 4.8
Soliditet 93.7 96.4 95.6 93.9 92.8
Resultatgrad 5.6 -12.2 -0.1 -2.9 13.9
Rentedekningsgrad 8.5
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.2 1.3 0.3 6.4
Signatur
23.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex