Byggmester Skogmo AS
Juridisk navn:  Byggmester Skogmo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98224441
Bjørndalsstølen 3 Bjørndalsstølen 3 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 987835346
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/31/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.58%
Resultat  
  
-132.12%
Egenkapital  
  
-9.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.094.000 1.647.000 2.611.000 2.363.000 2.600.000
Resultat: -97.000 302.000 397.000 343.000 758.000
Egenkapital: 968.000 1.066.000 832.000 520.000 772.000
Regnskap for  Byggmester Skogmo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.094.000 1.647.000 2.611.000 2.363.000 2.600.000
Driftskostnader -1.195.000 -1.350.000 -2.214.000 -2.025.000 -1.853.000
Driftsresultat -101.000 297.000 397.000 339.000 747.000
Finansinntekter 4.000 5.000 1.000 4.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 4.000 5.000 1.000 3.000 12.000
Resultat før skatt -97.000 302.000 397.000 343.000 758.000
Skattekostnad 0 -68.000 -85.000 -94.000 -164.000
Årsresultat -97.000 234.000 312.000 248.000 594.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 501.000 273.000 352.000 291.000 421.000
Sum omløpsmidler 605.000 1.003.000 912.000 672.000 1.244.000
Sum eiendeler 1.106.000 1.276.000 1.264.000 963.000 1.665.000
Sum opptjent egenkapital 868.000 966.000 731.000 420.000 672.000
Sum egenkapital 968.000 1.066.000 832.000 520.000 772.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 138.000 210.000 433.000 442.000 893.000
Sum gjeld og egenkapital 1.106.000 1.276.000 1.264.000 962.000 1.665.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 922.000 1.645.000 2.611.000 2.363.000 2.498.000
Andre inntekter 172.000 2.000 0 0 102.000
Driftsinntekter 1.094.000 1.647.000 2.611.000 2.363.000 2.600.000
Varekostnad -339.000 -372.000 -241.000 -240.000 -24.000
Lønninger -386.000 -581.000 -1.535.000 -1.317.000 -1.356.000
Avskrivning -116.000 -78.000 -30.000 -130.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -354.000 -319.000 -408.000 -338.000 -361.000
Driftskostnader -1.195.000 -1.350.000 -2.214.000 -2.025.000 -1.853.000
Driftsresultat -101.000 297.000 397.000 339.000 747.000
Finansinntekter 4.000 5.000 1.000 4.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 4.000 5.000 1.000 3.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -300.000
Årsresultat -97.000 234.000 312.000 248.000 594.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 501.000 273.000 352.000 291.000 421.000
Sum varige driftsmidler 501.000 273.000 352.000 291.000 421.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 501.000 273.000 352.000 291.000 421.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 95.000 241.000 326.000 141.000
Andre fordringer 111.000 3.000 2.000 13.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 494.000 905.000 669.000 333.000 1.080.000
Sum omløpsmidler 605.000 1.003.000 912.000 672.000 1.244.000
Sum eiendeler 1.106.000 1.276.000 1.264.000 963.000 1.665.000
Sum opptjent egenkapital 868.000 966.000 731.000 420.000 672.000
Sum egenkapital 968.000 1.066.000 832.000 520.000 772.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 55.000 3.000 14.000 14.000
Betalbar skatt 0 68.000 85.000 94.000 164.000
Skyldig offentlige avgifter 82.000 50.000 213.000 194.000 299.000
Utbytte 0 0 0 -500.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 55.000 38.000 131.000 139.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 210.000 433.000 442.000 893.000
Sum gjeld og egenkapital 1.106.000 1.276.000 1.264.000 962.000 1.665.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 467.000 793.000 479.000 230.000 351.000
Likviditetsgrad 1 4.4 4.8 2.1 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 4.4 4.8 2.1 1.5 1.4
Soliditet 87.5 83.5 65.8 54.1 46.4
Resultatgrad -9.2 1 15.2 14.3 28.7
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.5 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet -8.8 23.7 31.5 35.7 45.6
Signatur
22.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex