Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggmester Støkkan & Co AS
Juridisk navn:  Byggmester Støkkan & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45257683
Lillesjøvegen 6 Lillesjøvegen 6 Fax: 73976725
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 986498206
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/10/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Soldi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
86.69%
Resultat  
  
2104.88%
Egenkapital  
  
33.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.425.000 5.584.000 5.641.000 8.162.000 8.773.000
Resultat: 904.000 41.000 -510.000 770.000 420.000
Egenkapital: 781.000 586.000 431.000 951.000 693.000
Regnskap for  Byggmester Støkkan & Co AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.425.000 5.584.000 5.641.000 8.162.000 8.773.000
Driftskostnader -9.517.000 -5.540.000 -6.145.000 -7.385.000 -8.347.000
Driftsresultat 907.000 44.000 -504.000 778.000 427.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -7.000 -8.000 -8.000
Finans -3.000 -3.000 -6.000 -7.000 -7.000
Resultat før skatt 904.000 41.000 -510.000 770.000 420.000
Skattekostnad -210.000 114.000 -10.000 -212.000 -113.000
Årsresultat 694.000 155.000 -520.000 557.000 306.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 149.000 70.000 133.000 108.000
Sum omløpsmidler 2.742.000 1.689.000 868.000 2.477.000 1.834.000
Sum eiendeler 2.751.000 1.838.000 938.000 2.610.000 1.942.000
Sum opptjent egenkapital 681.000 486.000 331.000 851.000 593.000
Sum egenkapital 781.000 586.000 431.000 951.000 693.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.970.000 1.251.000 507.000 1.659.000 1.248.000
Sum gjeld og egenkapital 2.751.000 1.837.000 938.000 2.610.000 1.941.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.425.000 5.569.000 5.634.000 8.162.000 8.773.000
Andre inntekter 0 15.000 7.000 0 0
Driftsinntekter 10.425.000 5.584.000 5.641.000 8.162.000 8.773.000
Varekostnad -6.895.000 -3.716.000 -4.326.000 -5.004.000 -6.146.000
Lønninger -1.817.000 -1.081.000 -1.102.000 -1.555.000 -1.450.000
Avskrivning -30.000 -35.000 -35.000 -31.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -775.000 -708.000 -682.000 -795.000 -726.000
Driftskostnader -9.517.000 -5.540.000 -6.145.000 -7.385.000 -8.347.000
Driftsresultat 907.000 44.000 -504.000 778.000 427.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -7.000 -8.000 -8.000
Finans -3.000 -3.000 -6.000 -7.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 -300.000 -100.000
Årsresultat 694.000 155.000 -520.000 557.000 306.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 114.000 0 10.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 34.000 70.000 123.000 84.000
Sum varige driftsmidler 0 34.000 70.000 123.000 84.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 149.000 70.000 133.000 108.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.506.000 759.000 726.000 1.287.000 988.000
Andre fordringer 42.000 66.000 0 8.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.192.000 844.000 142.000 1.086.000 661.000
Sum omløpsmidler 2.742.000 1.689.000 868.000 2.477.000 1.834.000
Sum eiendeler 2.751.000 1.838.000 938.000 2.610.000 1.942.000
Sum opptjent egenkapital 681.000 486.000 331.000 851.000 593.000
Sum egenkapital 781.000 586.000 431.000 951.000 693.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 937.000 966.000 194.000 717.000 665.000
Betalbar skatt 105.000 0 0 198.000 62.000
Skyldig offentlige avgifter 228.000 158.000 37.000 271.000 208.000
Utbytte -500.000 0 0 -300.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 200.000 127.000 274.000 173.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 1.970.000 1.251.000 507.000 1.659.000 1.248.000
Sum gjeld og egenkapital 2.751.000 1.837.000 938.000 2.610.000 1.941.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 772.000 438.000 361.000 818.000 586.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.7 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.7 1.5 1.5
Soliditet 28.4 31.9 45.9 36.4 35.7
Resultatgrad 8.7 0.8 -8.9 9.5 4.9
Rentedekningsgrad 226.8 1 97.4 53.5
Gjeldsgrad 2.5 2.1 1.2 1.7 1.8
Total kapitalrentabilitet 3 2.4 -53.6 29.8 22.1
Signatur
29.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex