Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggmester Trond Steinsland As
Juridisk navn:  Byggmester Trond Steinsland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93432427
Skjoldastraumsvegen 1141 Skjoldastraumsvegen 1141 Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 988520128
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/2/2005 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: byggmester trond steinsland as
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-97.89%
Egenkapital  
  
3.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.000 0 18.000 18.000 32.000
Resultat: 4.000 190.000 370.000 367.000 265.000
Egenkapital: 107.000 103.000 269.000 297.000 315.000
Regnskap for  Byggmester Trond Steinsland As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.000 0 18.000 18.000 32.000
Driftskostnader -8.000 -10.000 -47.000 -10.000 -18.000
Driftsresultat 4.000 -10.000 -30.000 7.000 14.000
Finansinntekter 0 200.000 400.000 360.000 250.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 200.000 400.000 360.000 250.000
Resultat før skatt 4.000 190.000 370.000 367.000 265.000
Skattekostnad -1.000 0 2.000 -5.000 -2.000
Årsresultat 4.000 190.000 372.000 363.000 263.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 300.000 300.000
Sum omløpsmidler 266.000 659.000 971.000 552.000 179.000
Sum eiendeler 311.000 704.000 1.016.000 852.000 479.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 3.000 169.000 197.000 214.000
Sum egenkapital 107.000 103.000 269.000 297.000 315.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 600.000 746.000 551.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 703.000 1.015.000 852.000 478.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.000 0 13.000 18.000 32.000
Andre inntekter 0 0 5.000 0 0
Driftsinntekter 13.000 0 18.000 18.000 32.000
Varekostnad 0 0 0 0 -7.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -10.000 -47.000 -10.000 -9.000
Driftskostnader -8.000 -10.000 -47.000 -10.000 -18.000
Driftsresultat 4.000 -10.000 -30.000 7.000 14.000
Finansinntekter 0 200.000 400.000 360.000 250.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 200.000 400.000 360.000 250.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -356.000 -400.000 -380.000 -50.000
Årsresultat 4.000 190.000 372.000 363.000 263.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 255.000 255.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 255.000 255.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Sum anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 300.000 300.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 0 52.000 39.000 22.000
Andre fordringer 0 0 510.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 254.000 7.000 9.000 3.000 7.000
Sum omløpsmidler 266.000 659.000 971.000 552.000 179.000
Sum eiendeler 311.000 704.000 1.016.000 852.000 479.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 3.000 169.000 197.000 214.000
Sum egenkapital 107.000 103.000 269.000 297.000 315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000 1.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 0 2.000 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 3.000
Utbytte 0 -356.000 -400.000 -380.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 203.000 244.000 344.000 119.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 600.000 746.000 551.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 703.000 1.015.000 852.000 478.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000 59.000 225.000 1.000 16.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.3 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.3 1.1 1.1
Soliditet 34.4 14.7 26.5 34.9 65.8
Resultatgrad 30.8 -166.7 38.9 43.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9 5.8 2.8 1.9 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.3 2 36.5 43.1 55.1
Signatur
26.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex