Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggpartner AS
Juridisk navn:  Byggpartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62469255
Engerdalsveien 98 Engerdalsveien 98 Fax: 62469256
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 977385717
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 3/17/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Lokal Revisjon AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
8.4%
Resultat  
  
40.59%
Egenkapital  
  
0.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.225.000 14.968.000 12.860.000 13.387.000 11.541.000
Resultat: 1.001.000 712.000 736.000 771.000 232.000
Egenkapital: 4.498.000 4.466.000 4.119.000 3.685.000 3.379.000
Regnskap for  Byggpartner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.225.000 14.968.000 12.860.000 13.387.000 11.541.000
Driftskostnader -15.202.000 -14.233.000 -12.388.000 -12.570.000 -11.266.000
Driftsresultat 1.023.000 735.000 472.000 818.000 276.000
Finansinntekter 78.000 61.000 334.000 25.000 27.000
Finanskostnader -100.000 -84.000 -70.000 -72.000 -71.000
Finans -22.000 -23.000 264.000 -47.000 -44.000
Resultat før skatt 1.001.000 712.000 736.000 771.000 232.000
Skattekostnad -225.000 -165.000 -102.000 -215.000 -65.000
Årsresultat 776.000 547.000 634.000 556.000 167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.636.000 1.661.000 1.773.000 1.005.000 1.135.000
Sum omløpsmidler 6.386.000 6.239.000 4.789.000 4.693.000 4.076.000
Sum eiendeler 8.022.000 7.900.000 6.562.000 5.698.000 5.211.000
Sum opptjent egenkapital 3.678.000 3.566.000 3.219.000 2.785.000 2.479.000
Sum egenkapital 4.498.000 4.466.000 4.119.000 3.685.000 3.379.000
Sum langsiktig gjeld 2.193.000 1.187.000 1.388.000 508.000 738.000
Sum kortsiktig gjeld 1.331.000 2.247.000 1.055.000 1.505.000 1.094.000
Sum gjeld og egenkapital 8.022.000 7.900.000 6.562.000 5.698.000 5.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.205.000 14.968.000 12.860.000 13.387.000 11.541.000
Andre inntekter 20.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.225.000 14.968.000 12.860.000 13.387.000 11.541.000
Varekostnad -11.404.000 -10.728.000 -9.120.000 -9.606.000 -8.437.000
Lønninger -2.146.000 -2.129.000 -2.113.000 -1.969.000 -2.012.000
Avskrivning -168.000 -137.000 -124.000 -138.000 -137.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.484.000 -1.239.000 -1.031.000 -857.000 -680.000
Driftskostnader -15.202.000 -14.233.000 -12.388.000 -12.570.000 -11.266.000
Driftsresultat 1.023.000 735.000 472.000 818.000 276.000
Finansinntekter 78.000 61.000 334.000 25.000 27.000
Finanskostnader -100.000 -84.000 -70.000 -72.000 -71.000
Finans -22.000 -23.000 264.000 -47.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -200.000 -200.000 -250.000 -100.000
Årsresultat 776.000 547.000 634.000 556.000 167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 24.000 29.000 33.000 25.000
Fast eiendom 1.182.000 1.319.000 1.426.000 912.000 1.005.000
Maskiner anlegg 0 0 0 7.000 51.000
Driftsløsøre 123.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.305.000 1.319.000 1.426.000 918.000 1.056.000
Sum finansielle anleggsmidler 318.000 318.000 318.000 53.000 53.000
Sum anleggsmidler 1.636.000 1.661.000 1.773.000 1.005.000 1.135.000
Varebeholdning 3.665.000 3.498.000 3.440.000 3.046.000 3.072.000
Kundefordringer 1.063.000 1.836.000 700.000 557.000 394.000
Andre fordringer 835.000 754.000 503.000 399.000 200.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 823.000 152.000 146.000 690.000 410.000
Sum omløpsmidler 6.386.000 6.239.000 4.789.000 4.693.000 4.076.000
Sum eiendeler 8.022.000 7.900.000 6.562.000 5.698.000 5.211.000
Sum opptjent egenkapital 3.678.000 3.566.000 3.219.000 2.785.000 2.479.000
Sum egenkapital 4.498.000 4.466.000 4.119.000 3.685.000 3.379.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 595.000 52.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.193.000 1.187.000 1.388.000 508.000 738.000
Leverandørgjeld 391.000 875.000 333.000 528.000 548.000
Betalbar skatt 213.000 160.000 98.000 223.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 191.000 170.000 134.000 215.000 168.000
Utbytte -300.000 -200.000 -200.000 -250.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 236.000 247.000 238.000 289.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 1.331.000 2.247.000 1.055.000 1.505.000 1.094.000
Sum gjeld og egenkapital 8.022.000 7.900.000 6.562.000 5.698.000 5.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.055.000 3.992.000 3.734.000 3.188.000 2.982.000
Likviditetsgrad 1 4 2.8 4.5 3.1 3.7
Likviditetsgrad 2 2 1.2 1.3 1.1 1.0
Soliditet 56.1 56.5 62.8 64.7 64.8
Resultatgrad 6.3 4.9 3.7 6.1 2.4
Rentedekningsgrad 10.2 8.8 6.7 11.7 4.3
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.6 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 13.7 10.1 12.3 14.8 5.8
Signatur
12.06.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex