Byrå Pluss Stein Tessem
Juridisk navn:  Byrå Pluss Stein Tessem
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61176720
Granlundsgutua 12 Granlundsgutua 12 Fax: 61176745
2820 Nordre Toten 2820 Nordre Toten
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 970434194
Aksjekapital: -.344 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.97%
Resultat  
  
-20.97%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 147.000 186.000 279.000 1.787.000 1.614.000
Resultat: 147.000 186.000 258.000 1.164.000 1.286.000
Egenkapital: 0 0 0 -230.000 -181.000
Regnskap for  Byrå Pluss Stein Tessem
Resultat 2010 2009 2008 2007 2006
Driftsinntekter 147.000 186.000 279.000 1.787.000 1.614.000
Driftskostnader 0 0 -22.000 -579.000 -296.000
Driftsresultat 147.000 186.000 258.000 1.208.000 1.318.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -44.000 -31.000
Finans 0 0 0 -44.000 -31.000
Resultat før skatt 147.000 186.000 258.000 1.164.000 1.286.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 147.000 186.000 258.000 1.164.000 1.286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 56.000 69.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 107.000 145.000
Sum eiendeler 0 0 0 163.000 214.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -230.000
Sum egenkapital 0 0 0 -230.000 -181.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 392.000 395.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 162.000 214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 46.000 1.787.000
Andre inntekter 147.000 186.000 234.000 0
Driftsinntekter 147.000 186.000 279.000 1.787.000 1.614.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -245.000 -7.000
Avskrivning 0 0 0 -14.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -22.000 -320.000 -272.000
Driftskostnader 0 0 -22.000 -579.000 -296.000
Driftsresultat 147.000 186.000 258.000 1.208.000 1.318.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -44.000 -31.000
Finans 0 0 0 -44.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 147.000 186.000 258.000 1.164.000 1.286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 56.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 56.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 56.000 69.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 97.000 141.000
Andre fordringer 0 0 0 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 6.000 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 107.000 145.000
Sum eiendeler 0 0 0 163.000 214.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -230.000
Sum egenkapital 0 0 0 -230.000 -181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 268.000 215.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 43.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 101.000 123.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 23.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 392.000 395.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 162.000 214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 -285.000 -250.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4
Soliditet -142.0 -84.6
Resultatgrad 100.0 100.0 92.5 67.6 81.7
Rentedekningsgrad 27.5 42.5
Gjeldsgrad -1.7 -2.2
Total kapitalrentabilitet 745.7 615.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex