Byrået Design & Profilering AS
Juridisk navn:  Byrået Design & Profilering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53416860
Postboks 1288 Hatlandsmyro 11 Fax: 53416861
5406 Stord 5412 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 985026076
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 10/25/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Thunem Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.68%
Resultat  
  
-64.91%
Egenkapital  
  
19.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.773.000 15.068.000 12.618.000 12.383.000 13.619.000
Resultat: 426.000 1.214.000 212.000 -253.000 1.380.000
Egenkapital: 2.358.000 1.975.000 3.017.000 3.006.000 3.259.000
Regnskap for  Byrået Design & Profilering AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.773.000 15.068.000 12.618.000 12.383.000 13.619.000
Driftskostnader -15.277.000 -13.795.000 -12.329.000 -12.545.000 -12.278.000
Driftsresultat 495.000 1.272.000 289.000 -163.000 1.340.000
Finansinntekter 24.000 24.000 28.000 33.000 72.000
Finanskostnader -92.000 -83.000 -105.000 -123.000 -32.000
Finans -68.000 -59.000 -77.000 -90.000 40.000
Resultat før skatt 426.000 1.214.000 212.000 -253.000 1.380.000
Skattekostnad -43.000 -256.000 0 0 -404.000
Årsresultat 383.000 957.000 212.000 -253.000 976.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.632.000 719.000 1.027.000 1.007.000 653.000
Sum omløpsmidler 6.489.000 7.319.000 6.389.000 7.000.000 5.871.000
Sum eiendeler 8.121.000 8.038.000 7.416.000 8.007.000 6.524.000
Sum opptjent egenkapital 2.158.000 1.775.000 2.817.000 2.806.000 3.059.000
Sum egenkapital 2.358.000 1.975.000 3.017.000 3.006.000 3.259.000
Sum langsiktig gjeld 2.846.000 1.922.000 2.404.000 3.059.000 445.000
Sum kortsiktig gjeld 2.917.000 4.142.000 1.995.000 1.942.000 2.820.000
Sum gjeld og egenkapital 8.121.000 8.039.000 7.416.000 8.007.000 6.524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.566.000 15.015.000 12.618.000 12.343.000 13.619.000
Andre inntekter 206.000 53.000 0 40.000 0
Driftsinntekter 15.773.000 15.068.000 12.618.000 12.383.000 13.619.000
Varekostnad -4.749.000 -4.667.000 -3.514.000 -3.862.000 -3.704.000
Lønninger -7.695.000 -6.312.000 -6.139.000 -6.049.000 -5.749.000
Avskrivning -162.000 -193.000 -325.000 -337.000 -367.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.671.000 -2.623.000 -2.351.000 -2.297.000 -2.458.000
Driftskostnader -15.277.000 -13.795.000 -12.329.000 -12.545.000 -12.278.000
Driftsresultat 495.000 1.272.000 289.000 -163.000 1.340.000
Finansinntekter 24.000 24.000 28.000 33.000 72.000
Finanskostnader -92.000 -83.000 -105.000 -123.000 -32.000
Finans -68.000 -59.000 -77.000 -90.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 -200.000 0 0
Årsresultat 383.000 957.000 212.000 -253.000 976.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 47.000 543.000 675.000 120.000 87.000
Driftsløsøre 370.000 162.000 338.000 872.000 551.000
Sum varige driftsmidler 417.000 704.000 1.012.000 992.000 638.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.215.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 1.632.000 719.000 1.027.000 1.007.000 653.000
Varebeholdning 534.000 615.000 414.000 401.000 432.000
Kundefordringer 2.394.000 1.504.000 1.823.000 1.487.000 1.295.000
Andre fordringer 1.057.000 264.000 311.000 75.000 102.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.504.000 4.936.000 3.842.000 5.037.000 4.041.000
Sum omløpsmidler 6.489.000 7.319.000 6.389.000 7.000.000 5.871.000
Sum eiendeler 8.121.000 8.038.000 7.416.000 8.007.000 6.524.000
Sum opptjent egenkapital 2.158.000 1.775.000 2.817.000 2.806.000 3.059.000
Sum egenkapital 2.358.000 1.975.000 3.017.000 3.006.000 3.259.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 39.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.846.000 1.922.000 2.404.000 3.059.000 445.000
Leverandørgjeld 928.000 491.000 412.000 437.000 1.287.000
Betalbar skatt 0 256.000 0 0 404.000
Skyldig offentlige avgifter 1.185.000 831.000 829.000 965.000 365.000
Utbytte 0 -2.000.000 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 765.000 563.000 554.000 541.000 764.000
Sum kortsiktig gjeld 2.917.000 4.142.000 1.995.000 1.942.000 2.820.000
Sum gjeld og egenkapital 8.121.000 8.039.000 7.416.000 8.007.000 6.524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.572.000 3.177.000 4.394.000 5.058.000 3.051.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 3 3.6 2.1
Likviditetsgrad 2 2 1.6 3 3.4 2.0
Soliditet 2 24.6 40.7 37.5 50.0
Resultatgrad 3.1 8.4 2.3 -1.3 9.8
Rentedekningsgrad 5.4 15.3 2.8 -1.3 44.1
Gjeldsgrad 2.4 3.1 1.5 1.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 6.4 16.1 4.3 -1.6 21.6
Signatur
03.04.2020
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
21.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex