Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byrået Eigedom As
Juridisk navn:  Byrået Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1288 Hatlandsmyro 11 Fax:
5406 Stord 5412 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 816282942
Aksjekapital: 31.000 NOK
Etableringsdato: 11/16/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thunem Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.41%
Resultat  
  
12.2%
Egenkapital  
  
-37.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 910.000 880.000 865.000 840.000
Resultat: 285.000 254.000 226.000 -51.000
Egenkapital: 581.000 928.000 728.000 1.155.000
Regnskap for  Byrået Eigedom As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 910.000 880.000 865.000 840.000
Driftskostnader -434.000 -423.000 -431.000 -642.000
Driftsresultat 476.000 457.000 435.000 198.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -192.000 -203.000 -209.000 -250.000
Finans -192.000 -203.000 -209.000 -250.000
Resultat før skatt 285.000 254.000 226.000 -51.000
Skattekostnad -63.000 -54.000 -53.000 14.000
Årsresultat 222.000 200.000 174.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.531.000 6.885.000 7.239.000 7.544.000
Sum omløpsmidler 549.000 146.000 302.000 302.000
Sum eiendeler 7.080.000 7.031.000 7.541.000 7.846.000
Sum opptjent egenkapital 559.000 337.000 137.000 -37.000
Sum egenkapital 581.000 928.000 728.000 1.155.000
Sum langsiktig gjeld 5.595.000 5.873.000 6.158.000 6.460.000
Sum kortsiktig gjeld 903.000 230.000 654.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 7.079.000 7.031.000 7.540.000 7.845.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 910.000 880.000 865.000 840.000
Driftsinntekter 910.000 880.000 865.000 840.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -354.000 -354.000 -354.000 -342.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -69.000 -77.000 -300.000
Driftskostnader -434.000 -423.000 -431.000 -642.000
Driftsresultat 476.000 457.000 435.000 198.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -192.000 -203.000 -209.000 -250.000
Finans -192.000 -203.000 -209.000 -250.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -569.000 0 -600.000 0
Årsresultat 222.000 200.000 174.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 14.000
Fast eiendom 6.510.000 6.862.000 7.213.000 7.530.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 23.000 26.000 0
Sum varige driftsmidler 6.531.000 6.885.000 7.239.000 7.530.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.531.000 6.885.000 7.239.000 7.544.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 549.000 146.000 302.000 294.000
Sum omløpsmidler 549.000 146.000 302.000 302.000
Sum eiendeler 7.080.000 7.031.000 7.541.000 7.846.000
Sum opptjent egenkapital 559.000 337.000 137.000 -37.000
Sum egenkapital 581.000 928.000 728.000 1.155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 155.000 93.000 38.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.595.000 5.873.000 6.158.000 6.460.000
Leverandørgjeld 0 0 3.000 211.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 218.000 212.000 34.000 0
Utbytte -569.000 0 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 19.000 17.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 903.000 230.000 654.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 7.079.000 7.031.000 7.540.000 7.845.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -354.000 -84.000 -352.000 71.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.5 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.5 1.3
Soliditet 8.2 13.2 9.7 14.7
Resultatgrad 52.3 51.9 50.3 23.6
Rentedekningsgrad 2.5 2.3 2.1 0.8
Gjeldsgrad 11.2 6.6 9.4 5.8
Total kapitalrentabilitet 6.7 6.5 5.8 2.5
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex