Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byråfinans AS
Juridisk navn:  Byråfinans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22355003
Bygg A1 Sandakerveien 24C Bygg A1 Sandakerveien 24C Fax: 22099797
0473 Oslo 473 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979481128
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/12/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.32%
Resultat  
  
-17.29%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.790.000 2.799.000 2.900.000 2.571.000 2.639.000
Resultat: 574.000 694.000 723.000 570.000 644.000
Egenkapital: 100.000 100.000 100.000 101.000 101.000
Regnskap for  Byråfinans AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.790.000 2.799.000 2.900.000 2.571.000 2.639.000
Driftskostnader -2.216.000 -2.105.000 -2.178.000 -2.002.000 -1.994.000
Driftsresultat 574.000 694.000 723.000 569.000 644.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 574.000 694.000 723.000 570.000 644.000
Skattekostnad -126.000 -160.000 -174.000 -140.000 -169.000
Årsresultat 448.000 534.000 550.000 430.000 475.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000
Sum omløpsmidler 966.000 1.029.000 1.070.000 900.000 957.000
Sum eiendeler 1.032.000 1.095.000 1.136.000 966.000 1.023.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 1.000 1.000
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 101.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 932.000 995.000 1.036.000 865.000 922.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.000 1.095.000 1.136.000 967.000 1.023.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.790.000 2.799.000 2.900.000 2.571.000 2.639.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.790.000 2.799.000 2.900.000 2.571.000 2.639.000
Varekostnad -1.056.000 -976.000 -1.030.000 -865.000 -853.000
Lønninger -822.000 -815.000 -831.000 -689.000 -682.000
Avskrivning 0 0 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -338.000 -314.000 -317.000 -448.000 -454.000
Driftskostnader -2.216.000 -2.105.000 -2.178.000 -2.002.000 -1.994.000
Driftsresultat 574.000 694.000 723.000 569.000 644.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -448.000 -535.000 -550.000 -430.000 -475.000
Årsresultat 448.000 534.000 550.000 430.000 475.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000
Sum anleggsmidler 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000
Varebeholdning 12.000 7.000 3.000 17.000 5.000
Kundefordringer 207.000 238.000 226.000 235.000 227.000
Andre fordringer 88.000 77.000 81.000 47.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 658.000 707.000 760.000 602.000 690.000
Sum omløpsmidler 966.000 1.029.000 1.070.000 900.000 957.000
Sum eiendeler 1.032.000 1.095.000 1.136.000 966.000 1.023.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 1.000 1.000
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 101.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Leverandørgjeld 140.000 62.000 115.000 113.000 88.000
Betalbar skatt 126.000 160.000 174.000 139.000 169.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 165.000 135.000 132.000 139.000
Utbytte -448.000 -535.000 -550.000 -430.000 -475.000
Annen kortsiktig gjeld 96.000 73.000 61.000 51.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 932.000 995.000 1.036.000 865.000 922.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.000 1.095.000 1.136.000 967.000 1.023.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 34.000 34.000 35.000 35.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.1
Soliditet 9.7 9.1 8.8 10.4 9.9
Resultatgrad 20.6 24.8 24.9 22.1 24.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.3 9.9 10.4 8.6 9.1
Total kapitalrentabilitet 55.6 63.4 63.7 58.9 63.0
Signatur
10.01.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex