Byråfinans Invest AS
Juridisk navn:  Byråfinans Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22355003
Bygg A1 Sandakerveien 24C Bygg A1 Sandakerveien 24C Fax: 22352006
0473 Oslo 473 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 942121946
Aksjekapital: 112.500 NOK
Etableringsdato: 9/18/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Byråfinans As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.78%
Resultat  
  
-46.72%
Egenkapital  
  
23.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.795.000 2.210.000 2.155.000 2.034.000 1.958.000
Resultat: 983.000 1.845.000 1.863.000 1.764.000 1.526.000
Egenkapital: 4.040.000 3.271.000 11.847.000 10.481.000 9.232.000
Regnskap for  Byråfinans Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.795.000 2.210.000 2.155.000 2.034.000 1.958.000
Driftskostnader -767.000 -325.000 -292.000 -261.000 -409.000
Driftsresultat 1.027.000 1.884.000 1.863.000 1.772.000 1.549.000
Finansinntekter 12.000 0 0 0 0
Finanskostnader -57.000 -39.000 0 -8.000 -24.000
Finans -45.000 -39.000 0 -8.000 -24.000
Resultat før skatt 983.000 1.845.000 1.863.000 1.764.000 1.526.000
Skattekostnad -214.000 -421.000 -447.000 -441.000 -415.000
Årsresultat 769.000 1.424.000 1.416.000 1.323.000 1.111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.168.000 8.174.000 11.472.000 11.324.000 11.421.000
Sum omløpsmidler 1.218.000 65.000 982.000 150.000 232.000
Sum eiendeler 9.386.000 8.239.000 12.454.000 11.474.000 11.653.000
Sum opptjent egenkapital 3.927.000 3.158.000 11.734.000 10.368.000 9.120.000
Sum egenkapital 4.040.000 3.271.000 11.847.000 10.481.000 9.232.000
Sum langsiktig gjeld 4.615.000 4.509.000 31.000 436.000 1.900.000
Sum kortsiktig gjeld 730.000 459.000 578.000 557.000 521.000
Sum gjeld og egenkapital 9.385.000 8.239.000 12.456.000 11.474.000 11.654.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.039.000 956.000 1.003.000 842.000 834.000
Andre inntekter 756.000 1.254.000 1.152.000 1.191.000 1.124.000
Driftsinntekter 1.795.000 2.210.000 2.155.000 2.034.000 1.958.000
Varekostnad -104.000 -102.000 -107.000 -102.000 -104.000
Lønninger -510.000 -97.000 -30.000 -6.000 -121.000
Avskrivning -6.000 -7.000 -15.000 -10.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -119.000 -140.000 -143.000 -142.000
Driftskostnader -767.000 -325.000 -292.000 -261.000 -409.000
Driftsresultat 1.027.000 1.884.000 1.863.000 1.772.000 1.549.000
Finansinntekter 12.000 0 0 0 0
Finanskostnader -57.000 -39.000 0 -8.000 -24.000
Finans -45.000 -39.000 0 -8.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -10.000.000 -50.000 -75.000 -80.000
Årsresultat 769.000 1.424.000 1.416.000 1.323.000 1.111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.599.000 5.599.000 9.936.000 9.936.000 9.936.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.192.000 1.198.000 160.000 11.000 108.000
Sum varige driftsmidler 6.791.000 6.797.000 10.095.000 9.947.000 10.044.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.377.000 1.377.000 1.377.000 1.377.000 1.377.000
Sum anleggsmidler 8.168.000 8.174.000 11.472.000 11.324.000 11.421.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 49.000 34.000 45.000 52.000 50.000
Andre fordringer 30.000 0 13.000 39.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.139.000 31.000 925.000 59.000 168.000
Sum omløpsmidler 1.218.000 65.000 982.000 150.000 232.000
Sum eiendeler 9.386.000 8.239.000 12.454.000 11.474.000 11.653.000
Sum opptjent egenkapital 3.927.000 3.158.000 11.734.000 10.368.000 9.120.000
Sum egenkapital 4.040.000 3.271.000 11.847.000 10.481.000 9.232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 66.000 84.000 4.000 7.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.615.000 4.509.000 31.000 436.000 1.900.000
Leverandørgjeld 0 4.000 3.000 2.000 4.000
Betalbar skatt 231.000 341.000 451.000 434.000 419.000
Skyldig offentlige avgifter 74.000 18.000 16.000 19.000 16.000
Utbytte 0 -10.000.000 -50.000 -75.000 -80.000
Annen kortsiktig gjeld 426.000 96.000 108.000 101.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 730.000 459.000 578.000 557.000 521.000
Sum gjeld og egenkapital 9.385.000 8.239.000 12.456.000 11.474.000 11.654.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 488.000 -394.000 404.000 -407.000 -289.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.1 1.7 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 1.7 0.1 1.7 0.3 0.5
Soliditet 4 39.7 95.1 91.3 79.2
Resultatgrad 57.2 85.2 86.5 87.1 79.1
Rentedekningsgrad 1 48.3 221.5 64.5
Gjeldsgrad 1.3 1.5 0.1 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.1 22.9 1 15.4 13.3
Signatur
08.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex