Byråservice As
Juridisk navn:  Byråservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22043900
Billingstadsletta 13 Billingstadsletta 13 Fax: 22043901
1396 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 934959477
Aksjekapital: 131.250 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 9/15/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.74%
Resultat  
  
-28.94%
Egenkapital  
  
-10.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 45.794.000 46.604.000 49.009.000 45.090.000 42.167.000
Resultat: 1.763.000 2.481.000 2.987.000 2.946.000 172.000
Egenkapital: 5.576.000 6.201.000 6.290.000 5.941.000 3.649.000
Regnskap for  Byråservice As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 45.794.000 46.604.000 49.009.000 45.090.000 42.167.000
Driftskostnader -44.015.000 -44.126.000 -45.960.000 -42.023.000 -42.056.000
Driftsresultat 1.778.000 2.479.000 3.048.000 3.067.000 111.000
Finansinntekter 14.000 33.000 20.000 24.000 163.000
Finanskostnader -29.000 -31.000 -81.000 -145.000 -102.000
Finans -15.000 2.000 -61.000 -121.000 61.000
Resultat før skatt 1.763.000 2.481.000 2.987.000 2.946.000 172.000
Skattekostnad -388.000 -570.000 -638.000 -655.000 32.000
Årsresultat 1.375.000 1.911.000 2.349.000 2.291.000 204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 883.000 774.000 1.506.000 1.226.000 1.140.000
Sum omløpsmidler 12.266.000 12.325.000 11.939.000 10.909.000 7.891.000
Sum eiendeler 13.149.000 13.099.000 13.445.000 12.135.000 9.031.000
Sum opptjent egenkapital 5.445.000 6.069.000 6.158.000 5.783.000 3.492.000
Sum egenkapital 5.576.000 6.201.000 6.290.000 5.941.000 3.649.000
Sum langsiktig gjeld 38.000 113.000 178.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.534.000 6.784.000 6.978.000 6.194.000 5.382.000
Sum gjeld og egenkapital 13.148.000 13.097.000 13.445.000 12.135.000 9.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.794.000 46.604.000 49.009.000 45.090.000 42.167.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 45.794.000 46.604.000 49.009.000 45.090.000 42.167.000
Varekostnad -29.833.000 -30.633.000 -33.319.000 -30.649.000 -31.146.000
Lønninger -10.599.000 -10.106.000 -9.226.000 -8.246.000 -8.222.000
Avskrivning -411.000 -617.000 -581.000 -462.000 -200.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.172.000 -2.770.000 -2.815.000 -2.666.000 -2.488.000
Driftskostnader -44.015.000 -44.126.000 -45.960.000 -42.023.000 -42.056.000
Driftsresultat 1.778.000 2.479.000 3.048.000 3.067.000 111.000
Finansinntekter 14.000 33.000 20.000 24.000 163.000
Finanskostnader -29.000 -31.000 -81.000 -145.000 -102.000
Finans -15.000 2.000 -61.000 -121.000 61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.375.000 1.911.000 2.349.000 2.291.000 204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 288.000 777.000 1.094.000 829.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 27.000 62.000 97.000
Driftsløsøre 873.000 486.000 592.000 70.000 214.000
Sum varige driftsmidler 873.000 486.000 619.000 132.000 311.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 111.000 0 0
Sum anleggsmidler 883.000 774.000 1.506.000 1.226.000 1.140.000
Varebeholdning 2.050.000 1.000.000 700.000 700.000 500.000
Kundefordringer 6.255.000 5.034.000 5.742.000 6.374.000 6.493.000
Andre fordringer 327.000 371.000 666.000 637.000 552.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.634.000 5.919.000 4.831.000 3.198.000 346.000
Sum omløpsmidler 12.266.000 12.325.000 11.939.000 10.909.000 7.891.000
Sum eiendeler 13.149.000 13.099.000 13.445.000 12.135.000 9.031.000
Sum opptjent egenkapital 5.445.000 6.069.000 6.158.000 5.783.000 3.492.000
Sum egenkapital 5.576.000 6.201.000 6.290.000 5.941.000 3.649.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 386.000
Sum langsiktig gjeld 38.000 113.000 178.000 0 0
Leverandørgjeld 3.933.000 3.339.000 2.918.000 3.159.000 3.244.000
Betalbar skatt 383.000 566.000 619.000 643.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.616.000 1.419.000 1.597.000 1.181.000 764.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.602.000 1.461.000 1.844.000 1.211.000 988.000
Sum kortsiktig gjeld 7.534.000 6.784.000 6.978.000 6.194.000 5.382.000
Sum gjeld og egenkapital 13.148.000 13.097.000 13.445.000 12.135.000 9.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.732.000 5.541.000 4.961.000 4.715.000 2.509.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1.7 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7 1.6 1.6 1.4
Soliditet 42.4 47.3 46.8 4 40.4
Resultatgrad 3.9 5.3 6.2 6.8 0.3
Rentedekningsgrad 61.3 8 37.6 21.2 2.7
Gjeldsgrad 1.4 1.1 1.1 1 1.5
Total kapitalrentabilitet 13.6 19.2 22.8 25.5 3.0
Signatur
31.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex