Byråsjef Harald John Eiulf Ahlsen Og Ektefelle Gunnvor Ahlsens Legat
Juridisk navn:  Byråsjef Harald John Eiulf Ahlsen Og Ektefelle Gunnvor Ahlsens Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69179530
Os Alle 13 Os Alle 13 Fax: 69179531
1777 Halden 1777 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 940214904
Aksjekapital: 25.000 NOK
Etableringsdato: 4/18/1994
Foretakstype: STI
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
247.78%
Egenkapital  
  
7.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 224.000 0 0
Resultat: 133.000 -90.000 340.000 27.000 49.000
Egenkapital: 1.927.000 1.794.000 1.883.000 1.553.000 1.526.000
Regnskap for  Byråsjef Harald John Eiulf Ahlsen Og Ektefelle Gunnvor Ahlsens Legat
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 224.000 0 0
Driftskostnader -40.000 -18.000 -17.000 -17.000 -20.000
Driftsresultat -40.000 -18.000 207.000 -17.000 -20.000
Finansinntekter 173.000 -72.000 137.000 43.000 68.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 0 0
Finans 173.000 -72.000 133.000 43.000 68.000
Resultat før skatt 133.000 -90.000 340.000 27.000 49.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 133.000 -90.000 340.000 27.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.929.000 1.794.000 1.883.000 1.553.000 1.526.000
Sum eiendeler 1.929.000 1.794.000 1.883.000 1.553.000 1.526.000
Sum opptjent egenkapital 1.927.000 1.794.000 1.883.000 1.553.000 1.526.000
Sum egenkapital 1.927.000 1.794.000 1.883.000 1.553.000 1.526.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.930.000 1.794.000 1.883.000 1.553.000 1.526.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 224.000 0 0
Driftsinntekter 0 0 224.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -18.000 -17.000 -17.000 -20.000
Driftskostnader -40.000 -18.000 -17.000 -17.000 -20.000
Driftsresultat -40.000 -18.000 207.000 -17.000 -20.000
Finansinntekter 173.000 -72.000 137.000 43.000 68.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 0 0
Finans 173.000 -72.000 133.000 43.000 68.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -9.000 0 -100.000
Årsresultat 133.000 -90.000 340.000 27.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 3.000 4.000 0 0
Sum investeringer 1.826.000 1.753.000 1.825.000 1.499.000 1.459.000
Kasse, bank 101.000 38.000 54.000 54.000 68.000
Sum omløpsmidler 1.929.000 1.794.000 1.883.000 1.553.000 1.526.000
Sum eiendeler 1.929.000 1.794.000 1.883.000 1.553.000 1.526.000
Sum opptjent egenkapital 1.927.000 1.794.000 1.883.000 1.553.000 1.526.000
Sum egenkapital 1.927.000 1.794.000 1.883.000 1.553.000 1.526.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -9.000 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.930.000 1.794.000 1.883.000 1.553.000 1.526.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.926.000 1.794.000 1.883.000 1.553.000 1.526.000
Likviditetsgrad 1 6
Likviditetsgrad 2 6 0 0 0 0.0
Soliditet 99.8 1 1 1 100.0
Resultatgrad 92.4
Rentedekningsgrad 51.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.9 - 18.3 1.7 3.1
Signatur
01.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex