Byråvakten Oslo Nøytrale Byråvakt As
Juridisk navn:  Byråvakten Oslo Nøytrale Byråvakt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91180820
Fjellklangveien 11 Fjellklangveien 11 Fax:
1166 Oslo 1166 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 970888152
Aksjekapital: 168.680 NOK
Etableringsdato: 12/1/1993
Foretakstype: AS
Tidligere navn: oslo nøytrale byråvakt as
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.37%
Resultat  
  
-102.38%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.060.000 1.097.000 906.000 1.090.000 1.160.000
Resultat: -1.000 42.000 -33.000 74.000 447.000
Egenkapital: 222.000 222.000 181.000 214.000 174.000
Regnskap for  Byråvakten Oslo Nøytrale Byråvakt As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.060.000 1.097.000 906.000 1.090.000 1.160.000
Driftskostnader -1.060.000 -1.058.000 -939.000 -1.016.000 -714.000
Driftsresultat -1.000 39.000 -33.000 74.000 446.000
Finansinntekter 0 3.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -1.000 42.000 -33.000 74.000 447.000
Skattekostnad 0 0 0 -34.000 -122.000
Årsresultat -1.000 42.000 -33.000 40.000 325.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 258.000 305.000 236.000 341.000 642.000
Sum eiendeler 258.000 305.000 236.000 341.000 642.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 54.000 12.000 45.000 5.000
Sum egenkapital 222.000 222.000 181.000 214.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 82.000 55.000 127.000 468.000
Sum gjeld og egenkapital 258.000 305.000 236.000 341.000 642.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.060.000 1.097.000 906.000 1.090.000 1.160.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.060.000 1.097.000 906.000 1.090.000 1.160.000
Varekostnad -686.000 -653.000 -655.000 -719.000 -474.000
Lønninger -11.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -363.000 -354.000 -233.000 -246.000 -189.000
Driftskostnader -1.060.000 -1.058.000 -939.000 -1.016.000 -714.000
Driftsresultat -1.000 39.000 -33.000 74.000 446.000
Finansinntekter 0 3.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -440.000
Årsresultat -1.000 42.000 -33.000 40.000 325.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 41.000 31.000 58.000 52.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 213.000 264.000 205.000 284.000 590.000
Sum omløpsmidler 258.000 305.000 236.000 341.000 642.000
Sum eiendeler 258.000 305.000 236.000 341.000 642.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 54.000 12.000 45.000 5.000
Sum egenkapital 222.000 222.000 181.000 214.000 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 57.000 27.000 15.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 34.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 26.000 28.000 26.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 -440.000
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 0 52.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 82.000 55.000 127.000 468.000
Sum gjeld og egenkapital 258.000 305.000 236.000 341.000 642.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 222.000 223.000 181.000 214.000 174.000
Likviditetsgrad 1 7.2 3.7 4.3 2.7 1.4
Likviditetsgrad 2 7.2 3.7 4.3 2.7 1.4
Soliditet 8 7 76.7 62.8 27.1
Resultatgrad -0.1 3.6 -3.6 6.8 38.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.3 0.6 2.7
Total kapitalrentabilitet -0.4 13.8 2 69.6
Signatur
30.11.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex