Byråvalg As
Juridisk navn:  Byråvalg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 102 - Bogstadveien Hegdehaugsveien 24 Fax:
0323 Oslo 352 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998469813
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: T-Rygg Regnskapsbyrå
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
144.44%
Egenkapital  
  
20%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 24.000 0 250.000 54.000 372.000
Resultat: 8.000 -18.000 5.000 -17.000 13.000
Egenkapital: -32.000 -40.000 -23.000 -27.000 -10.000
Regnskap for  Byråvalg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 24.000 0 250.000 54.000 372.000
Driftskostnader -16.000 -17.000 -245.000 -70.000 -360.000
Driftsresultat 8.000 -17.000 5.000 -16.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 8.000 -18.000 5.000 -17.000 13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 -18.000 5.000 -17.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.000 4.000 18.000 22.000 151.000
Sum eiendeler 6.000 4.000 18.000 22.000 151.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 -76.000 -59.000 -63.000 -46.000
Sum egenkapital -32.000 -40.000 -23.000 -27.000 -10.000
Sum langsiktig gjeld 0 31.000 31.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 13.000 10.000 49.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 6.000 4.000 18.000 22.000 152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.000 0 250.000 54.000 372.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 24.000 0 250.000 54.000 372.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -4.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -17.000 -245.000 -70.000 -356.000
Driftskostnader -16.000 -17.000 -245.000 -70.000 -360.000
Driftsresultat 8.000 -17.000 5.000 -16.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 -18.000 5.000 -17.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 12.000 6.000 104.000
Andre fordringer 0 3.000 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 1.000 6.000 16.000 44.000
Sum omløpsmidler 6.000 4.000 18.000 22.000 151.000
Sum eiendeler 6.000 4.000 18.000 22.000 151.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 -76.000 -59.000 -63.000 -46.000
Sum egenkapital -32.000 -40.000 -23.000 -27.000 -10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 27.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 31.000 31.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 8.000 110.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 1.000 1.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 13.000 9.000 5.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 13.000 10.000 49.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 6.000 4.000 18.000 22.000 152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -32.000 -9.000 8.000 -27.000 -11.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 1.8 0.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 1.8 0.4 1.0
Soliditet -533.3 - -127.8 -122.7 -6.6
Resultatgrad 33.3 2 -29.6 3.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.1 -1.8 -1.8 -16.2
Total kapitalrentabilitet 133.3 - 27.8 -72.7 8.6
Signatur
07.02.2020
SIGNATUR I FELLESSKAP
WERGELAND MØRCK RUNE
SIGNATUR I FELLESSKAP
HOEL JIM ANDRE
Prokurister
07.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex