Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
C Grindvold AS
Juridisk navn:  C Grindvold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22820000
Postboks 70 Haugenstua Østre Aker Vei 260 Fax: 22820001
0915 Oslo 976 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912101045
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/2/1962 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.98%
Resultat  
  
350.24%
Egenkapital  
  
13.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 47.888.000 42.016.000 48.732.000 38.848.000 49.372.000
Resultat: 8.496.000 1.887.000 1.358.000 1.096.000 2.003.000
Egenkapital: 57.379.000 50.500.000 50.046.000 49.975.000 50.125.000
Regnskap for  C Grindvold AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 47.888.000 42.016.000 48.732.000 38.848.000 49.372.000
Driftskostnader -45.893.000 -40.577.000 -47.821.000 -38.179.000 -47.757.000
Driftsresultat 1.995.000 1.439.000 910.000 669.000 1.616.000
Finansinntekter 6.634.000 449.000 465.000 427.000 434.000
Finanskostnader -133.000 -1.000 -17.000 0 -46.000
Finans 6.501.000 448.000 448.000 427.000 388.000
Resultat før skatt 8.496.000 1.887.000 1.358.000 1.096.000 2.003.000
Skattekostnad -617.000 -433.000 -287.000 -246.000 -523.000
Årsresultat 7.879.000 1.454.000 1.071.000 850.000 1.480.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.134.000 3.542.000 2.855.000 2.494.000 3.168.000
Sum omløpsmidler 63.057.000 57.499.000 58.784.000 53.627.000 53.647.000
Sum eiendeler 66.191.000 61.041.000 61.639.000 56.121.000 56.815.000
Sum opptjent egenkapital 55.379.000 48.500.000 48.046.000 47.975.000 48.125.000
Sum egenkapital 57.379.000 50.500.000 50.046.000 49.975.000 50.125.000
Sum langsiktig gjeld 33.000 111.000 65.000 68.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 8.779.000 10.430.000 11.528.000 6.078.000 6.686.000
Sum gjeld og egenkapital 66.191.000 61.041.000 61.639.000 56.121.000 56.814.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.143.000 41.376.000 48.087.000 38.164.000 48.618.000
Andre inntekter 746.000 640.000 645.000 684.000 754.000
Driftsinntekter 47.888.000 42.016.000 48.732.000 38.848.000 49.372.000
Varekostnad -30.788.000 -27.048.000 -33.911.000 -25.196.000 -34.294.000
Lønninger -10.167.000 -9.165.000 -9.284.000 -8.855.000 -8.983.000
Avskrivning -907.000 -777.000 -782.000 -721.000 -754.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.031.000 -3.587.000 -3.844.000 -3.407.000 -3.726.000
Driftskostnader -45.893.000 -40.577.000 -47.821.000 -38.179.000 -47.757.000
Driftsresultat 1.995.000 1.439.000 910.000 669.000 1.616.000
Finansinntekter 6.634.000 449.000 465.000 427.000 434.000
Finanskostnader -133.000 -1.000 -17.000 0 -46.000
Finans 6.501.000 448.000 448.000 427.000 388.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 7.879.000 1.454.000 1.071.000 850.000 1.480.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.685.000 1.240.000 1.579.000 0 0
Driftsløsøre 1.449.000 2.230.000 1.205.000 2.477.000 3.146.000
Sum varige driftsmidler 3.134.000 3.470.000 2.784.000 2.477.000 3.146.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 72.000 71.000 16.000 22.000
Sum anleggsmidler 3.134.000 3.542.000 2.855.000 2.494.000 3.168.000
Varebeholdning 13.186.000 9.576.000 8.951.000 8.815.000 10.523.000
Kundefordringer 6.663.000 8.990.000 10.990.000 5.392.000 8.811.000
Andre fordringer 265.000 396.000 364.000 0 77.000
Sum investeringer 28.457.000 25.091.000 24.091.000 23.076.000 22.562.000
Kasse, bank 14.486.000 13.447.000 14.388.000 16.344.000 11.673.000
Sum omløpsmidler 63.057.000 57.499.000 58.784.000 53.627.000 53.647.000
Sum eiendeler 66.191.000 61.041.000 61.639.000 56.121.000 56.815.000
Sum opptjent egenkapital 55.379.000 48.500.000 48.046.000 47.975.000 48.125.000
Sum egenkapital 57.379.000 50.500.000 50.046.000 49.975.000 50.125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 111.000 65.000 68.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.000 111.000 65.000 68.000 3.000
Leverandørgjeld 2.054.000 5.016.000 4.896.000 2.438.000 1.912.000
Betalbar skatt 694.000 386.000 290.000 182.000 519.000
Skyldig offentlige avgifter 3.073.000 2.789.000 4.068.000 1.310.000 1.642.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.959.000 1.239.000 1.274.000 1.148.000 1.613.000
Sum kortsiktig gjeld 8.779.000 10.430.000 11.528.000 6.078.000 6.686.000
Sum gjeld og egenkapital 66.191.000 61.041.000 61.639.000 56.121.000 56.814.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.278.000 47.069.000 47.256.000 47.549.000 46.961.000
Likviditetsgrad 1 7.2 5.5 5.1 8.8 8.0
Likviditetsgrad 2 5.7 4.6 4.3 7.4 6.5
Soliditet 86.7 82.7 81.2 8 88.2
Resultatgrad 4.2 3.4 1.9 1.7 3.3
Rentedekningsgrad 1 1 53.5 44.6
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1 3.1 2.2 2 3.6
Signatur
20.03.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex