Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
C H EVENSEN INDUSTRIOVNER AS
Juridisk navn:  C H Evensen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69949100
Tomteveien 19 Tomteveien 19 Fax: 69949101
1618 Fredrikstad 1618 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 911537257
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1965 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.24%
Resultat  
  
-20.48%
Egenkapital  
  
-9.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.385.000 2.415.000 2.645.000 2.033.000 1.946.000
Resultat: 1.289.000 1.621.000 1.741.000 1.477.000 1.462.000
Egenkapital: 8.151.000 9.054.000 7.828.000 11.149.000 10.097.000
Regnskap for  C H EVENSEN INDUSTRIOVNER AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.385.000 2.415.000 2.645.000 2.033.000 1.946.000
Driftskostnader -907.000 -791.000 -767.000 -734.000 -913.000
Driftsresultat 1.478.000 1.623.000 1.879.000 1.300.000 1.033.000
Finansinntekter 181.000 298.000 311.000 478.000 804.000
Finanskostnader -370.000 -300.000 -449.000 -302.000 -375.000
Finans -189.000 -2.000 -138.000 176.000 429.000
Resultat før skatt 1.289.000 1.621.000 1.741.000 1.477.000 1.462.000
Skattekostnad -292.000 -396.000 -441.000 -425.000 -364.000
Årsresultat 997.000 1.225.000 1.300.000 1.052.000 1.098.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.782.000 20.054.000 18.366.000 14.257.000 15.275.000
Sum omløpsmidler 1.609.000 576.000 830.000 6.248.000 4.663.000
Sum eiendeler 22.391.000 20.630.000 19.196.000 20.505.000 19.938.000
Sum opptjent egenkapital 5.132.000 6.134.000 4.909.000 8.130.000 7.078.000
Sum egenkapital 8.151.000 9.054.000 7.828.000 11.149.000 10.097.000
Sum langsiktig gjeld 7.542.000 8.042.000 8.542.000 9.042.000 9.583.000
Sum kortsiktig gjeld 6.699.000 3.535.000 2.826.000 315.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 22.392.000 20.630.000 19.196.000 20.506.000 19.938.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 622.000 589.000 871.000 386.000 299.000
Andre inntekter 1.762.000 1.825.000 1.775.000 1.647.000 1.647.000
Driftsinntekter 2.385.000 2.415.000 2.645.000 2.033.000 1.946.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -634.000 -571.000 -551.000 -553.000 -653.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -273.000 -220.000 -216.000 -181.000 -260.000
Driftskostnader -907.000 -791.000 -767.000 -734.000 -913.000
Driftsresultat 1.478.000 1.623.000 1.879.000 1.300.000 1.033.000
Finansinntekter 181.000 298.000 311.000 478.000 804.000
Finanskostnader -370.000 -300.000 -449.000 -302.000 -375.000
Finans -189.000 -2.000 -138.000 176.000 429.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 -4.420.000 0 0
Årsresultat 997.000 1.225.000 1.300.000 1.052.000 1.098.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 187.000 153.000 118.000 329.000 754.000
Fast eiendom 7.924.000 8.478.000 8.299.000 8.784.000 9.269.000
Maskiner anlegg 344.000 14.000 22.000 29.000 38.000
Driftsløsøre 57.000 115.000 173.000 231.000 289.000
Sum varige driftsmidler 8.324.000 8.606.000 8.493.000 9.044.000 9.596.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.271.000 11.295.000 9.755.000 4.885.000 4.925.000
Sum anleggsmidler 20.782.000 20.054.000 18.366.000 14.257.000 15.275.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 472.000 149.000 477.000 150.000 0
Andre fordringer 0 0 93.000 0 181.000
Sum investeringer 4.000 8.000 8.000 13.000 13.000
Kasse, bank 1.133.000 419.000 252.000 236.000 168.000
Sum omløpsmidler 1.609.000 576.000 830.000 6.248.000 4.663.000
Sum eiendeler 22.391.000 20.630.000 19.196.000 20.505.000 19.938.000
Sum opptjent egenkapital 5.132.000 6.134.000 4.909.000 8.130.000 7.078.000
Sum egenkapital 8.151.000 9.054.000 7.828.000 11.149.000 10.097.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.489.000 3.343.000 227.000 227.000 223.000
Sum langsiktig gjeld 7.542.000 8.042.000 8.542.000 9.042.000 9.583.000
Leverandørgjeld 0 0 0 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 142.000 0 0 23.000 0
Utbytte -2.000.000 0 -4.420.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 192.000 99.000 62.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 6.699.000 3.535.000 2.826.000 315.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 22.392.000 20.630.000 19.196.000 20.506.000 19.938.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.090.000 -2.959.000 -1.996.000 5.933.000 4.405.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3 19.8 18.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 19.9 18.1
Soliditet 36.4 43.9 40.8 54.4 50.6
Resultatgrad 6 67.2 7 63.9 53.1
Rentedekningsgrad 4 5.4 4.2 5.9 4.9
Gjeldsgrad 1.7 1.3 1.5 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet 7.4 9.3 11.4 8.7 9.2
Signatur
09.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex