Cadcam As
Juridisk navn:  Cadcam As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90541866
Lassvebergvegen 9D Lassvebergvegen 9D Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 913651804
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trio Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
74%
Resultat  
  
-43.94%
Egenkapital  
  
28.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.479.000 850.000 717.000 479.000 291.000
Resultat: 37.000 66.000 -58.000 70.000 -140.000
Egenkapital: 130.000 101.000 52.000 97.000 48.000
Regnskap for  Cadcam As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.479.000 850.000 717.000 479.000 291.000
Driftskostnader -1.442.000 -783.000 -775.000 -408.000 -432.000
Driftsresultat 37.000 66.000 -58.000 71.000 -140.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 37.000 66.000 -58.000 70.000 -140.000
Skattekostnad -9.000 -16.000 13.000 -21.000 38.000
Årsresultat 29.000 49.000 -44.000 49.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 14.000 30.000 17.000 38.000
Sum omløpsmidler 726.000 492.000 350.000 257.000 308.000
Sum eiendeler 731.000 506.000 380.000 274.000 346.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -49.000 -98.000 -53.000 -102.000
Sum egenkapital 130.000 101.000 52.000 97.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 602.000 405.000 328.000 178.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 732.000 506.000 380.000 275.000 347.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.479.000 850.000 717.000 479.000 291.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.479.000 850.000 717.000 479.000 291.000
Varekostnad -417.000 0 -1.000 0 0
Lønninger -932.000 -666.000 -646.000 -332.000 -234.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -117.000 -128.000 -76.000 -198.000
Driftskostnader -1.442.000 -783.000 -775.000 -408.000 -432.000
Driftsresultat 37.000 66.000 -58.000 71.000 -140.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 29.000 49.000 -44.000 49.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 14.000 30.000 17.000 38.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 14.000 30.000 17.000 38.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 181.000 182.000 0 149.000 52.000
Andre fordringer 10.000 2.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 535.000 308.000 347.000 108.000 256.000
Sum omløpsmidler 726.000 492.000 350.000 257.000 308.000
Sum eiendeler 731.000 506.000 380.000 274.000 346.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -49.000 -98.000 -53.000 -102.000
Sum egenkapital 130.000 101.000 52.000 97.000 48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 150.000 3.000 2.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 300.000 243.000 186.000 76.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 152.000 159.000 140.000 101.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 602.000 405.000 328.000 178.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 732.000 506.000 380.000 275.000 347.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 124.000 87.000 22.000 79.000 9.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.4 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.5 1.1
Soliditet 17.8 2 13.7 35.3 13.8
Resultatgrad 2.5 7.8 -8.1 14.8 -48.1
Rentedekningsgrad 71.0
Gjeldsgrad 4.6 4 6.3 1.8 6.2
Total kapitalrentabilitet 5.1 1 -15.3 25.8 -40.3
Signatur
19.06.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.06.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex