Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Calculix As
Juridisk navn:  Calculix As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95746886
Hosletoppen 46 Hosletoppen 46 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 999522483
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/6/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1405.48%
Egenkapital  
  
-96.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 516.000 400.000 1.434.000
Resultat: -1.099.000 -73.000 217.000 -115.000 871.000
Egenkapital: 40.000 1.126.000 1.199.000 1.021.000 1.119.000
Regnskap for  Calculix As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 516.000 400.000 1.434.000
Driftskostnader -1.104.000 -79.000 -304.000 -531.000 -580.000
Driftsresultat -1.104.000 -79.000 212.000 -131.000 854.000
Finansinntekter 5.000 6.000 5.000 16.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 6.000 5.000 16.000 17.000
Resultat før skatt -1.099.000 -73.000 217.000 -115.000 871.000
Skattekostnad 0 0 -61.000 0 -244.000
Årsresultat -1.099.000 -73.000 156.000 -115.000 627.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.141.000 1.161.000 1.658.000 1.021.000 2.083.000
Sum eiendeler 1.141.000 1.161.000 1.658.000 1.021.000 2.083.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 1.096.000 1.169.000 991.000 1.089.000
Sum egenkapital 40.000 1.126.000 1.199.000 1.021.000 1.119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.101.000 35.000 459.000 0 963.000
Sum gjeld og egenkapital 1.141.000 1.161.000 1.658.000 1.021.000 2.082.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 516.000 400.000 1.434.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 516.000 400.000 1.434.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.100.000 -76.000 -293.000 -520.000 -485.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -3.000 -11.000 -11.000 -95.000
Driftskostnader -1.104.000 -79.000 -304.000 -531.000 -580.000
Driftsresultat -1.104.000 -79.000 212.000 -131.000 854.000
Finansinntekter 5.000 6.000 5.000 16.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 6.000 5.000 16.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.099.000 -73.000 156.000 -115.000 627.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 524.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 132.000 904.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.141.000 1.161.000 1.134.000 889.000 1.179.000
Sum omløpsmidler 1.141.000 1.161.000 1.658.000 1.021.000 2.083.000
Sum eiendeler 1.141.000 1.161.000 1.658.000 1.021.000 2.083.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 1.096.000 1.169.000 991.000 1.089.000
Sum egenkapital 40.000 1.126.000 1.199.000 1.021.000 1.119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 74.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 243.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 273.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.101.000 35.000 459.000 0 373.000
Sum kortsiktig gjeld 1.101.000 35.000 459.000 0 963.000
Sum gjeld og egenkapital 1.141.000 1.161.000 1.658.000 1.021.000 2.082.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 1.126.000 1.199.000 1.021.000 1.120.000
Likviditetsgrad 1 1 33.2 3.6 2.2
Likviditetsgrad 2 1 33.2 3.6 0.0 2.2
Soliditet 3.5 9 72.3 100.0 53.7
Resultatgrad 41.1 -32.8 59.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 27.5 0 0.4 0.0 0.9
Total kapitalrentabilitet -96.3 -6.3 13.1 -11.3 41.8
Signatur
17.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
TOMMY BERGGREN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex