Calven AS
Juridisk navn:  Calven AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46410789
Limsteinveien 8 Limsteinveien 8 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 979457405
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/1999
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
104.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Egenkapital: 127.000 62.000 19.000 23.000 -17.000
Regnskap for  Calven AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 202.000 146.000 103.000 106.000 67.000
Sum eiendeler 202.000 146.000 103.000 106.000 67.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 -38.000 -81.000 -77.000 -117.000
Sum egenkapital 127.000 62.000 19.000 23.000 -17.000
Sum langsiktig gjeld 74.000 84.000 84.000 84.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 201.000 146.000 103.000 107.000 67.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 195.000 132.000 91.000 96.000 58.000
Kasse, bank 7.000 15.000 12.000 11.000 9.000
Sum omløpsmidler 202.000 146.000 103.000 106.000 67.000
Sum eiendeler 202.000 146.000 103.000 106.000 67.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 -38.000 -81.000 -77.000 -117.000
Sum egenkapital 127.000 62.000 19.000 23.000 -17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 74.000 84.000 84.000 84.000 84.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 201.000 146.000 103.000 107.000 67.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 202.000 146.000 103.000 106.000 67.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 63.2 42.5 18.4 21.5 -25.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1.4 4.4 3.7 -4.9
Total kapitalrentabilitet 1 1.4 1.9 0.9 1.5
Signatur
28.11.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex