Camera & Videoteknikk AS
Juridisk navn:  Camera & Videoteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55393880
Liavegen 1 Liavegen 1 Fax: 55195201
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 831858222
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 1/2/1982 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Regnskapsfører: Devold Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.75%
Resultat  
  
-88.06%
Egenkapital  
  
13.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 18.728.000 21.222.000 19.472.000 20.165.000 24.213.000
Resultat: 117.000 980.000 -994.000 -1.952.000 173.000
Egenkapital: 547.000 482.000 -228.000 567.000 1.994.000
Regnskap for  Camera & Videoteknikk AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 18.728.000 21.222.000 19.472.000 20.165.000 24.213.000
Driftskostnader -18.599.000 -20.188.000 -20.415.000 -22.160.000 -24.142.000
Driftsresultat 129.000 1.034.000 -943.000 -1.995.000 71.000
Finansinntekter 17.000 20.000 42.000 72.000 148.000
Finanskostnader -29.000 -74.000 -93.000 -29.000 -46.000
Finans -12.000 -54.000 -51.000 43.000 102.000
Resultat før skatt 117.000 980.000 -994.000 -1.952.000 173.000
Skattekostnad -52.000 -270.000 198.000 525.000 -55.000
Årsresultat 66.000 710.000 -795.000 -1.427.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 575.000 619.000 916.000 771.000 325.000
Sum omløpsmidler 2.074.000 2.270.000 2.147.000 2.399.000 5.054.000
Sum eiendeler 2.649.000 2.889.000 3.063.000 3.170.000 5.379.000
Sum opptjent egenkapital 347.000 282.000 -428.000 367.000 1.794.000
Sum egenkapital 547.000 482.000 -228.000 567.000 1.994.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.102.000 2.407.000 3.292.000 2.603.000 3.385.000
Sum gjeld og egenkapital 2.649.000 2.889.000 3.064.000 3.170.000 5.379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.728.000 21.191.000 19.449.000 20.165.000 24.213.000
Andre inntekter 0 31.000 23.000 0 0
Driftsinntekter 18.728.000 21.222.000 19.472.000 20.165.000 24.213.000
Varekostnad -4.942.000 -5.828.000 -5.113.000 -5.519.000 -7.260.000
Lønninger -9.172.000 -10.142.000 -11.229.000 -12.439.000 -12.491.000
Avskrivning -25.000 -25.000 -53.000 -80.000 -95.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.460.000 -4.193.000 -4.020.000 -4.122.000 -4.296.000
Driftskostnader -18.599.000 -20.188.000 -20.415.000 -22.160.000 -24.142.000
Driftsresultat 129.000 1.034.000 -943.000 -1.995.000 71.000
Finansinntekter 17.000 20.000 42.000 72.000 148.000
Finanskostnader -29.000 -74.000 -93.000 -29.000 -46.000
Finans -12.000 -54.000 -51.000 43.000 102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 66.000 710.000 -795.000 -1.427.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 540.000 592.000 862.000 664.000 138.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 17.000 44.000 97.000 177.000
Sum varige driftsmidler 24.000 17.000 44.000 97.000 177.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 575.000 619.000 916.000 771.000 325.000
Varebeholdning 738.000 739.000 695.000 725.000 730.000
Kundefordringer 451.000 719.000 651.000 296.000 766.000
Andre fordringer 484.000 368.000 454.000 891.000 762.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 401.000 443.000 347.000 487.000 2.796.000
Sum omløpsmidler 2.074.000 2.270.000 2.147.000 2.399.000 5.054.000
Sum eiendeler 2.649.000 2.889.000 3.063.000 3.170.000 5.379.000
Sum opptjent egenkapital 347.000 282.000 -428.000 367.000 1.794.000
Sum egenkapital 547.000 482.000 -228.000 567.000 1.994.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 58.000 0 587.000 77.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 719.000 419.000 424.000 384.000 772.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 589.000 1.148.000 1.187.000 1.133.000 1.377.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 735.000 840.000 1.093.000 1.009.000 1.236.000
Sum kortsiktig gjeld 2.102.000 2.407.000 3.292.000 2.603.000 3.385.000
Sum gjeld og egenkapital 2.649.000 2.889.000 3.064.000 3.170.000 5.379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.000 -137.000 -1.145.000 -204.000 1.669.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.7 0.9 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.5 0.7 1.3
Soliditet 20.6 16.7 -7.4 17.9 37.1
Resultatgrad 0.7 4.9 -4.8 -9.9 0.3
Rentedekningsgrad 4.4 1 -9.7 -66.3 4.8
Gjeldsgrad 3.8 5 -14.4 4.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 5.5 36.5 -29.4 -60.7 4.1
Signatur
07.06.2006
DAGLIG LEDER OG STYREFORMANN HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex