Campia Hundhamaren As
Juridisk navn:  Campia Hundhamaren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73975331
Sjølyst Sjølyst Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 914249015
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 8/27/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: I K Lykke Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.11%
Resultat  
  
725.58%
Egenkapital  
  
199.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 33.599.000 33.636.000 32.811.000 34.050.000
Resultat: 355.000 43.000 -302.000 226.000
Egenkapital: 101.000 -102.000 -132.000 100.000
Regnskap for  Campia Hundhamaren As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 33.599.000 33.636.000 32.811.000 34.050.000
Driftskostnader -33.102.000 -33.475.000 -33.005.000 -33.741.000
Driftsresultat 497.000 160.000 -195.000 310.000
Finansinntekter 5.000 3.000 1.000 3.000
Finanskostnader -147.000 -121.000 -108.000 -87.000
Finans -142.000 -118.000 -107.000 -84.000
Resultat før skatt 355.000 43.000 -302.000 226.000
Skattekostnad -83.000 -13.000 71.000 -61.000
Årsresultat 271.000 30.000 -232.000 165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 130.000 157.000 116.000 30.000
Sum omløpsmidler 5.883.000 5.206.000 4.768.000 4.300.000
Sum eiendeler 6.013.000 5.363.000 4.884.000 4.330.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 -202.000 -232.000 0
Sum egenkapital 101.000 -102.000 -132.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 1.949.000 2.376.000 1.406.000 1.479.000
Sum kortsiktig gjeld 3.963.000 3.089.000 3.610.000 2.751.000
Sum gjeld og egenkapital 6.013.000 5.363.000 4.884.000 4.330.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.952.000 32.990.000 32.272.000 33.483.000
Andre inntekter 647.000 645.000 539.000 567.000
Driftsinntekter 33.599.000 33.636.000 32.811.000 34.050.000
Varekostnad -25.199.000 -25.792.000 -25.100.000 -25.733.000
Lønninger -3.410.000 -3.549.000 -3.552.000 -3.592.000
Avskrivning -12.000 -11.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.481.000 -4.123.000 -4.353.000 -4.416.000
Driftskostnader -33.102.000 -33.475.000 -33.005.000 -33.741.000
Driftsresultat 497.000 160.000 -195.000 310.000
Finansinntekter 5.000 3.000 1.000 3.000
Finanskostnader -147.000 -121.000 -108.000 -87.000
Finans -142.000 -118.000 -107.000 -84.000
Konsernbidrag -69.000 0 0 -153.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 271.000 30.000 -232.000 165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 58.000 71.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 94.000 63.000 15.000 0
Sum varige driftsmidler 94.000 63.000 15.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 36.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 130.000 157.000 116.000 30.000
Varebeholdning 3.056.000 2.849.000 2.683.000 2.821.000
Kundefordringer 92.000 109.000 143.000 142.000
Andre fordringer 1.955.000 1.563.000 1.230.000 631.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 780.000 686.000 712.000 706.000
Sum omløpsmidler 5.883.000 5.206.000 4.768.000 4.300.000
Sum eiendeler 6.013.000 5.363.000 4.884.000 4.330.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 -202.000 -232.000 0
Sum egenkapital 101.000 -102.000 -132.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 90.000 0 0 210.000
Sum langsiktig gjeld 1.949.000 2.376.000 1.406.000 1.479.000
Leverandørgjeld 3.054.000 2.407.000 2.966.000 1.736.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 194.000 164.000 231.000 250.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 626.000 518.000 412.000 555.000
Sum kortsiktig gjeld 3.963.000 3.089.000 3.610.000 2.751.000
Sum gjeld og egenkapital 6.013.000 5.363.000 4.884.000 4.330.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.920.000 2.117.000 1.158.000 1.549.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.6 0.6
Soliditet 1.7 -1.9 -2.7 2.3
Resultatgrad 1.5 0.5 -0.6 0.9
Rentedekningsgrad 3.4 1.3 -1.8 3.6
Gjeldsgrad 58.5 -53.6 42.3
Total kapitalrentabilitet 8.3 3 7.2
Signatur
23.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex