Campus Blå Norsk Havbrukssenter As
Juridisk navn:  Campus Blå Norsk Havbrukssenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75006950
Toftveien 80 Toftveien 80 Fax: 75006951
8909 Brønnøysund 8909 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 984680228
Aksjekapital: 28.005.100 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/25/2002
Foretakstype: AS
Tidligere navn: norsk havbruksenter as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.78%
Resultat  
  
-27.88%
Egenkapital  
  
58.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.669.000 12.053.000 11.868.000 119.127.000 56.542.000
Resultat: 8.824.000 12.236.000 8.479.000 36.506.000 2.199.000
Egenkapital: 115.409.000 72.733.000 36.723.000 43.874.000 25.960.000
Regnskap for  Campus Blå Norsk Havbrukssenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.669.000 12.053.000 11.868.000 119.127.000 56.542.000
Driftskostnader -6.416.000 -9.582.000 -11.130.000 -83.836.000 -54.113.000
Driftsresultat 3.253.000 2.471.000 738.000 35.290.000 2.430.000
Finansinntekter 7.872.000 11.029.000 8.230.000 1.826.000 531.000
Finanskostnader -2.301.000 -1.264.000 -489.000 -610.000 -761.000
Finans 5.571.000 9.765.000 7.741.000 1.216.000 -230.000
Resultat før skatt 8.824.000 12.236.000 8.479.000 36.506.000 2.199.000
Skattekostnad -1.148.000 -795.000 -240.000 -8.591.000 -823.000
Årsresultat 7.676.000 11.441.000 8.239.000 27.914.000 1.376.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.497.000 118.412.000 65.821.000 60.360.000 39.296.000
Sum omløpsmidler 14.308.000 10.334.000 6.548.000 19.334.000 30.366.000
Sum eiendeler 154.805.000 128.746.000 72.369.000 79.694.000 69.662.000
Sum opptjent egenkapital 26.757.000 19.081.000 14.071.000 21.222.000 3.307.000
Sum egenkapital 115.409.000 72.733.000 36.723.000 43.874.000 25.960.000
Sum langsiktig gjeld 37.645.000 53.802.000 15.662.000 18.718.000 19.009.000
Sum kortsiktig gjeld 1.752.000 2.210.000 19.985.000 17.102.000 24.694.000
Sum gjeld og egenkapital 154.806.000 128.745.000 72.370.000 79.694.000 69.662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.669.000 12.053.000 11.868.000 119.127.000 56.542.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.669.000 12.053.000 11.868.000 119.127.000 56.542.000
Varekostnad 0 0 2.000 -71.727.000 -42.190.000
Lønninger -4.726.000 -4.671.000 -4.210.000 -5.924.000 -6.077.000
Avskrivning -629.000 -2.194.000 -2.477.000 -3.469.000 -3.948.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.061.000 -2.717.000 -4.445.000 -2.716.000 -1.898.000
Driftskostnader -6.416.000 -9.582.000 -11.130.000 -83.836.000 -54.113.000
Driftsresultat 3.253.000 2.471.000 738.000 35.290.000 2.430.000
Finansinntekter 7.872.000 11.029.000 8.230.000 1.826.000 531.000
Finanskostnader -2.301.000 -1.264.000 -489.000 -610.000 -761.000
Finans 5.571.000 9.765.000 7.741.000 1.216.000 -230.000
Konsernbidrag 0 0 -5.390.000 0 0
Utbytte 0 0 -10.000.000 -10.000.000 0
Årsresultat 7.676.000 11.441.000 8.239.000 27.914.000 1.376.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 19.145.000
Fast eiendom 0 0 0 0 7.723.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 684.000 1.214.000 2.756.000 5.074.000 9.037.000
Sum varige driftsmidler 684.000 1.214.000 2.756.000 5.074.000 16.760.000
Sum finansielle anleggsmidler 134.313.000 111.698.000 57.565.000 49.786.000 3.391.000
Sum anleggsmidler 140.497.000 118.412.000 65.821.000 60.360.000 39.296.000
Varebeholdning 0 0 0 0 17.816.000
Kundefordringer 115.000 3.904.000 921.000 659.000 8.306.000
Andre fordringer 6.100.000 223.000 756.000 974.000 977.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.004.000 6.130.000 4.411.000 5.140.000 3.267.000
Sum omløpsmidler 14.308.000 10.334.000 6.548.000 19.334.000 30.366.000
Sum eiendeler 154.805.000 128.746.000 72.369.000 79.694.000 69.662.000
Sum opptjent egenkapital 26.757.000 19.081.000 14.071.000 21.222.000 3.307.000
Sum egenkapital 115.409.000 72.733.000 36.723.000 43.874.000 25.960.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.685.000 2.216.000 3.342.000 4.804.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 125.000 445.000 19.000 607.000 0
Sum langsiktig gjeld 37.645.000 53.802.000 15.662.000 18.718.000 19.009.000
Leverandørgjeld 322.000 182.000 600.000 2.524.000 11.759.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 643.000 3.046.000 860.000
Utbytte 0 0 -10.000.000 -10.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.305.000 1.583.000 8.723.000 925.000 12.075.000
Sum kortsiktig gjeld 1.752.000 2.210.000 19.985.000 17.102.000 24.694.000
Sum gjeld og egenkapital 154.806.000 128.745.000 72.370.000 79.694.000 69.662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.556.000 8.124.000 -13.437.000 2.232.000 5.672.000
Likviditetsgrad 1 8.2 4.7 0.3 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 8.2 4.7 0.3 1.1 0.6
Soliditet 74.6 56.5 50.7 55.1 37.3
Resultatgrad 33.6 20.5 6.2 29.6 4.3
Rentedekningsgrad 1.4 2 1.5 57.9 3.9
Gjeldsgrad 0.3 0.8 1 0.8 1.7
Total kapitalrentabilitet 7.2 10.5 12.4 46.6 4.3
Signatur
10.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.09.2020
PROKURA HVER FOR SEG
TORGNES ARNFINN
PROKURA HVER FOR SEG
TORGNES PAUL BIRGER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex