Camtech AS
Juridisk navn:  Camtech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67121029
Maries Vei 26 Maries Vei 26 Fax: 67124063
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 936164692
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/1984
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Åsgårdstrand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50%
Resultat  
  
731.39%
Egenkapital  
  
46.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 38.000 76.000 18.000 79.000 211.000
Resultat: 2.569.000 309.000 1.224.000 1.009.000 -409.000
Egenkapital: 8.145.000 5.576.000 5.266.000 4.202.000 3.193.000
Regnskap for  Camtech AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 38.000 76.000 18.000 79.000 211.000
Driftskostnader -58.000 -172.000 -278.000 -217.000 -262.000
Driftsresultat -20.000 -96.000 -260.000 -139.000 -51.000
Finansinntekter 2.589.000 407.000 1.485.000 1.148.000 -247.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 0 -111.000
Finans 2.589.000 405.000 1.484.000 1.148.000 -358.000
Resultat før skatt 2.569.000 309.000 1.224.000 1.009.000 -409.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.569.000 309.000 1.224.000 1.009.000 -409.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Sum omløpsmidler 9.569.000 7.103.000 6.795.000 5.747.000 3.983.000
Sum eiendeler 9.659.000 7.193.000 6.885.000 5.837.000 4.073.000
Sum opptjent egenkapital 8.040.000 5.471.000 5.161.000 4.097.000 3.088.000
Sum egenkapital 8.145.000 5.576.000 5.266.000 4.202.000 3.193.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.514.000 1.617.000 1.619.000 1.635.000 879.000
Sum gjeld og egenkapital 9.659.000 7.193.000 6.885.000 5.837.000 4.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.000 76.000 18.000 79.000 141.000
Andre inntekter 0 0 0 0 70.000
Driftsinntekter 38.000 76.000 18.000 79.000 211.000
Varekostnad -10.000 -36.000 -27.000 -60.000 -189.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -136.000 -251.000 -157.000 -73.000
Driftskostnader -58.000 -172.000 -278.000 -217.000 -262.000
Driftsresultat -20.000 -96.000 -260.000 -139.000 -51.000
Finansinntekter 2.589.000 407.000 1.485.000 1.148.000 -247.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 0 -111.000
Finans 2.589.000 405.000 1.484.000 1.148.000 -358.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.569.000 309.000 1.224.000 1.009.000 -409.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Sum varige driftsmidler 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 66.000 33.000
Andre fordringer 737.000 792.000 687.000 785.000 1.000
Sum investeringer 8.581.000 6.162.000 6.075.000 4.828.000 3.876.000
Kasse, bank 251.000 148.000 33.000 68.000 72.000
Sum omløpsmidler 9.569.000 7.103.000 6.795.000 5.747.000 3.983.000
Sum eiendeler 9.659.000 7.193.000 6.885.000 5.837.000 4.073.000
Sum opptjent egenkapital 8.040.000 5.471.000 5.161.000 4.097.000 3.088.000
Sum egenkapital 8.145.000 5.576.000 5.266.000 4.202.000 3.193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 366.000 466.000 466.000 466.000 466.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 -7.000 0 6.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.148.000 1.157.000 1.153.000 1.163.000 410.000
Sum kortsiktig gjeld 1.514.000 1.617.000 1.619.000 1.635.000 879.000
Sum gjeld og egenkapital 9.659.000 7.193.000 6.885.000 5.837.000 4.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.055.000 5.486.000 5.176.000 4.112.000 3.104.000
Likviditetsgrad 1 6.3 4.4 4.2 3.5 4.5
Likviditetsgrad 2 6.3 4.4 4.2 3.5 4.6
Soliditet 84.3 77.5 76.5 7 78.4
Resultatgrad -52.6 -126.3 -1444.4 -175.9 -24.2
Rentedekningsgrad -2.7
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 26.6 4.3 17.8 17.3 -7.3
Signatur
06.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.06.2016
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex