Canacas AS
Juridisk navn:  Canacas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97769200
C/O Anders Håvik Løken Bjørnekroken 35 C/O Anders Håvik Løken Bjørnekroken 35 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 994818422
Aksjekapital: 137.000 NOK
Etableringsdato: 10/27/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ernst & Young As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-85.93%
Egenkapital  
  
12.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 150.000 1.066.000 -34.000 -6.000 13.000
Egenkapital: 1.344.000 1.194.000 128.000 1.962.000 1.968.000
Regnskap for  Canacas AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -10.000 -7.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -10.000 -10.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 181.000 1.096.000 1.000 1.000 20.000
Finanskostnader -21.000 -20.000 -27.000 0 0
Finans 160.000 1.076.000 -26.000 1.000 20.000
Resultat før skatt 150.000 1.066.000 -34.000 -6.000 13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -3.000
Årsresultat 150.000 1.066.000 -34.000 -6.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 710.000 710.000 939.000 2.320.000 2.320.000
Sum omløpsmidler 1.577.000 1.408.000 94.000 109.000 118.000
Sum eiendeler 2.287.000 2.118.000 1.033.000 2.429.000 2.438.000
Sum opptjent egenkapital 1.207.000 1.057.000 -9.000 1.825.000 1.831.000
Sum egenkapital 1.344.000 1.194.000 128.000 1.962.000 1.968.000
Sum langsiktig gjeld 944.000 924.000 904.000 467.000 467.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 2.288.000 2.118.000 1.032.000 2.429.000 2.438.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -10.000 -7.000 -7.000 -7.000
Driftskostnader -10.000 -10.000 -7.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -10.000 -10.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 181.000 1.096.000 1.000 1.000 20.000
Finanskostnader -21.000 -20.000 -27.000 0 0
Finans 160.000 1.076.000 -26.000 1.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 150.000 1.066.000 -34.000 -6.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 710.000 710.000 939.000 2.320.000 2.320.000
Sum anleggsmidler 710.000 710.000 939.000 2.320.000 2.320.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.577.000 1.408.000 94.000 109.000 118.000
Sum omløpsmidler 1.577.000 1.408.000 94.000 109.000 118.000
Sum eiendeler 2.287.000 2.118.000 1.033.000 2.429.000 2.438.000
Sum opptjent egenkapital 1.207.000 1.057.000 -9.000 1.825.000 1.831.000
Sum egenkapital 1.344.000 1.194.000 128.000 1.962.000 1.968.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 944.000 924.000 904.000 467.000 467.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 2.288.000 2.118.000 1.032.000 2.429.000 2.438.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.577.000 1.408.000 94.000 109.000 115.000
Likviditetsgrad 1 39.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 39.4
Soliditet 58.7 56.4 12.4 80.8 80.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5 -0.5 -0.3
Gjeldsgrad 0.7 0.8 7.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 7.5 51.3 -0.6 -0.2 0.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
LØKEN ANDERS HÅVIK
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
LØKEN ANDERS HÅVIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex