Canton Eiendommer AS
Juridisk navn:  Canton Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90984011
Strandpromenaden 9 Strandpromenaden 9 Fax:
4610 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 992927208
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/8/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iregnskap Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
-86.56%
Resultat  
  
-428.83%
Egenkapital  
  
-273.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 50.000 372.000 457.000 428.000 386.000
Resultat: -365.000 111.000 435.000 232.000 13.000
Egenkapital: -231.000 133.000 23.000 807.000 575.000
Regnskap for  Canton Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 50.000 372.000 457.000 428.000 386.000
Driftskostnader -313.000 -273.000 -327.000 -308.000 -308.000
Driftsresultat -263.000 100.000 130.000 120.000 78.000
Finansinntekter 51.000 556.000 490.000 219.000 1.000
Finanskostnader -153.000 -545.000 -185.000 -107.000 -65.000
Finans -102.000 11.000 305.000 112.000 -64.000
Resultat før skatt -365.000 111.000 435.000 232.000 13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -365.000 111.000 435.000 232.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.655.000 9.716.000 9.339.000 10.473.000 8.193.000
Sum omløpsmidler 125.000 2.331.000 3.079.000 1.818.000 469.000
Sum eiendeler 9.780.000 12.047.000 12.418.000 12.291.000 8.662.000
Sum opptjent egenkapital -261.000 103.000 -7.000 777.000 545.000
Sum egenkapital -231.000 133.000 23.000 807.000 575.000
Sum langsiktig gjeld 9.975.000 11.810.000 12.321.000 11.453.000 8.087.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 104.000 75.000 30.000 0
Sum gjeld og egenkapital 9.781.000 12.047.000 12.419.000 12.290.000 8.662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 329.000 443.000 0 0
Andre inntekter 0 44.000 14.000 428.000 386.000
Driftsinntekter 50.000 372.000 457.000 428.000 386.000
Varekostnad 0 -11.000 -8.000 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -3.000 -4.000 -2.000
Avskrivning -100.000 -122.000 -148.000 -139.000 -137.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -212.000 -139.000 -168.000 -165.000 -169.000
Driftskostnader -313.000 -273.000 -327.000 -308.000 -308.000
Driftsresultat -263.000 100.000 130.000 120.000 78.000
Finansinntekter 51.000 556.000 490.000 219.000 1.000
Finanskostnader -153.000 -545.000 -185.000 -107.000 -65.000
Finans -102.000 11.000 305.000 112.000 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -365.000 111.000 435.000 232.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.545.000 9.606.000 9.127.000 8.796.000 8.078.000
Maskiner anlegg 0 0 0 4.000 9.000
Driftsløsøre 0 0 102.000 72.000 106.000
Sum varige driftsmidler 9.545.000 9.606.000 9.229.000 8.873.000 8.193.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 1.600.000 0
Sum anleggsmidler 9.655.000 9.716.000 9.339.000 10.473.000 8.193.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 7.000 32.000 145.000 0
Andre fordringer 18.000 0 25.000 10.000 6.000
Sum investeringer 0 0 1.718.000 1.584.000 0
Kasse, bank 107.000 2.324.000 1.304.000 80.000 464.000
Sum omløpsmidler 125.000 2.331.000 3.079.000 1.818.000 469.000
Sum eiendeler 9.780.000 12.047.000 12.418.000 12.291.000 8.662.000
Sum opptjent egenkapital -261.000 103.000 -7.000 777.000 545.000
Sum egenkapital -231.000 133.000 23.000 807.000 575.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.975.000 11.810.000 12.321.000 11.453.000 8.087.000
Leverandørgjeld 0 0 34.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 72.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 31.000 40.000 30.000 0
Sum kortsiktig gjeld 37.000 104.000 75.000 30.000 0
Sum gjeld og egenkapital 9.781.000 12.047.000 12.419.000 12.290.000 8.662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 88.000 2.227.000 3.004.000 1.788.000 469.000
Likviditetsgrad 1 3.4 22.4 41.1 60.6
Likviditetsgrad 2 3.4 22.4 41.1 60.6 0.0
Soliditet -2.4 1.1 0.2 6.6 6.6
Resultatgrad 26.9 28.4 2 20.2
Rentedekningsgrad -1.7 0.2 0.7 1.1 1.2
Gjeldsgrad -43.3 89.6 5 14.2 14.1
Total kapitalrentabilitet -2.2 5.4 5 2.8 0.9
Signatur
01.06.2017
STYRETS LEDER ALENE OG DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex