Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cappler Trading Limited
Juridisk navn:  Cappler Trading Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41123885
Malvikveien 88 Malvikveien 88 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 993376558
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/16/2008
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
47.83%
Egenkapital  
  
-54.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009
Omsetning: 0 50.000
Resultat: -12.000 -23.000
Egenkapital: -34.000 -22.000
Regnskap for  Cappler Trading Limited
Resultat 2010 2009
Driftsinntekter 0 50.000
Driftskostnader -12.000 -73.000
Driftsresultat -12.000 -23.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -12.000 -23.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -12.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 6.000
Sum eiendeler 0 6.000
Sum opptjent egenkapital -34.000
Sum egenkapital -34.000 -22.000
Sum langsiktig gjeld 34.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000
Sum gjeld og egenkapital 0 6.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0 50.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -12.000 -73.000
Driftskostnader -12.000 -73.000
Driftsresultat -12.000 -23.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -12.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 3.000
Andre fordringer 0 3.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 6.000
Sum eiendeler 0 6.000
Sum opptjent egenkapital -34.000
Sum egenkapital -34.000 -22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 34.000 18.000
Leverandørgjeld 0 10.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000
Sum gjeld og egenkapital 0 6.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -4.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.0 0.7
Soliditet -366.7
Resultatgrad -46.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.3
Total kapitalrentabilitet -383.3
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex