Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cappuccino AS
Juridisk navn:  Cappuccino AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23357065
Bjørnemyrveien 7 Bygdøy Allé 21 Fax:
1453 Bjørnemyr 262 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 847211822
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/10/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsavdeling 1 Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.38%
Resultat  
  
780%
Egenkapital  
  
45.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 844.000 751.000 0 0 0
Resultat: 44.000 5.000 -389.000 -473.000 -476.000
Egenkapital: 140.000 96.000 91.000 482.000 827.000
Regnskap for  Cappuccino AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 844.000 751.000 0 0 0
Driftskostnader -799.000 -745.000 -414.000 -538.000 -571.000
Driftsresultat 46.000 6.000 -414.000 -538.000 -571.000
Finansinntekter 0 0 25.000 69.000 109.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -3.000 -14.000
Finans -2.000 0 25.000 66.000 95.000
Resultat før skatt 44.000 5.000 -389.000 -473.000 -476.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 128.000 128.000
Årsresultat 44.000 5.000 -391.000 -345.000 -348.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 38.000 647.000 1.210.000
Sum omløpsmidler 357.000 288.000 189.000 25.000 11.000
Sum eiendeler 357.000 288.000 227.000 672.000 1.221.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 -4.000 -9.000 382.000 727.000
Sum egenkapital 140.000 96.000 91.000 482.000 827.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 126.000
Sum kortsiktig gjeld 217.000 192.000 136.000 190.000 268.000
Sum gjeld og egenkapital 357.000 288.000 227.000 672.000 1.221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 844.000 751.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 844.000 751.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -491.000 -501.000 -301.000 -408.000 -407.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -308.000 -244.000 -113.000 -130.000 -164.000
Driftskostnader -799.000 -745.000 -414.000 -538.000 -571.000
Driftsresultat 46.000 6.000 -414.000 -538.000 -571.000
Finansinntekter 0 0 25.000 69.000 109.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -3.000 -14.000
Finans -2.000 0 25.000 66.000 95.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 5.000 -391.000 -345.000 -348.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 38.000 38.000 38.000
Sum varige driftsmidler 0 0 38.000 38.000 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 608.000 1.172.000
Sum anleggsmidler 0 0 38.000 647.000 1.210.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 118.000 203.000 0 0 0
Andre fordringer 36.000 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 55.000 59.000 189.000 25.000 10.000
Sum omløpsmidler 357.000 288.000 189.000 25.000 11.000
Sum eiendeler 357.000 288.000 227.000 672.000 1.221.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 -4.000 -9.000 382.000 727.000
Sum egenkapital 140.000 96.000 91.000 482.000 827.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 126.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 17.000 79.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 126.000
Leverandørgjeld 45.000 49.000 0 0 -1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 72.000 86.000 17.000 39.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 99.000 56.000 118.000 134.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 217.000 192.000 136.000 190.000 268.000
Sum gjeld og egenkapital 357.000 288.000 227.000 672.000 1.221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 96.000 53.000 -165.000 -257.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.4 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.4 0.2 0.1
Soliditet 39.2 33.3 40.1 71.7 67.7
Resultatgrad 5.5 0.8
Rentedekningsgrad 2 -156.3 -33.0
Gjeldsgrad 1.6 2 1.5 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 12.9 2.1 -171.4 -69.8 -37.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex