Capricorn Holding AS
Juridisk navn:  Capricorn Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90537898
Postboks 252 Apotekergata 9A Fax: 70114411
6001 Ålesund 6004 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 890095062
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/11/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Steinar Barstad
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-112.73%
Egenkapital  
  
-1.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 110.000 -20.000 -19.000 -15.000
Egenkapital: 595.000 606.000 521.000 538.000 553.000
Regnskap for  Capricorn Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -14.000 -20.000 -19.000 -16.000
Driftsresultat -14.000 -14.000 -20.000 -19.000 -16.000
Finansinntekter 0 123.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 123.000 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 110.000 -20.000 -19.000 -15.000
Skattekostnad 3.000 -25.000 4.000 4.000 3.000
Årsresultat -11.000 85.000 -17.000 -15.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 455.000 452.000 477.000 432.000 428.000
Sum omløpsmidler 140.000 154.000 69.000 131.000 159.000
Sum eiendeler 595.000 606.000 546.000 563.000 587.000
Sum opptjent egenkapital 495.000 506.000 421.000 438.000 453.000
Sum egenkapital 595.000 606.000 521.000 538.000 553.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 25.000 25.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 595.000 606.000 546.000 563.000 588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -14.000 -20.000 -19.000 -16.000
Driftskostnader -14.000 -14.000 -20.000 -19.000 -16.000
Driftsresultat -14.000 -14.000 -20.000 -19.000 -16.000
Finansinntekter 0 123.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 123.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 85.000 -17.000 -15.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 25.000 21.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 52.000 52.000 11.000 11.000
Sum varige driftsmidler 52.000 52.000 52.000 11.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum anleggsmidler 455.000 452.000 477.000 432.000 428.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 139.000 142.000 67.000 128.000 148.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 13.000 2.000 3.000 11.000
Sum omløpsmidler 140.000 154.000 69.000 131.000 159.000
Sum eiendeler 595.000 606.000 546.000 563.000 587.000
Sum opptjent egenkapital 495.000 506.000 421.000 438.000 453.000
Sum egenkapital 595.000 606.000 521.000 538.000 553.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 25.000 25.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 25.000 25.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 595.000 606.000 546.000 563.000 588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 154.000 44.000 106.000 124.000
Likviditetsgrad 1 2.8 5.2 4.5
Likviditetsgrad 2 0 0 2.8 5.2 4.6
Soliditet 1 1 95.4 95.6 94.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -2.4 1 -3.7 -3.4 -2.7
Signatur
23.07.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex